Bild
Länkstig

Masterprogrammet i Statsvetenskap

Program
S2PSC
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A76D

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Konstanz
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-6A76H
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS) är en tvåårig engelskspråkig utbildning som resulterar i en politices masterexamen. En masterexamen är en viktig konkurrensfördel för den som siktar på en internationell karriär. Den ger också behörighet att söka en forskarutbildning i statsvetenskap.

Om utbildningen

Dubbla examina

Förutom att studera Masterprogrammet i statsvetenskap i Göteborg finns det möjlighet till att läsa en dubbel examen i samarbete med universitetet i Konstanz i Tyskland. Se länken nedan för mer information och instruktioner för hur du ansöker till detta.

Dubbla examina i samarbete med universitetet i Konstanz, Tyskland

Masterprogrammet i Statsvetenskap (MaPS)

Utbildningen förbereder dig för en karriär med avancerad analys av politik och samhälle som centralt inslag. Diplomat, politisk rådgivare, projektledare och analytiker är exempel på yrken bland medlemmarna i vårt alumnnätverk.

MaPS inleds med kursen Political Science Analysis som ger överblick av statsvetenskapens huvudsakliga inriktningar och träning i att författa vetenskapliga texter. Första terminens andra del ägnas åt studier i vetenskaplig metod. Vi erbjuder olika metodkurser att välja på, med antingen kvantitativa eller kvalitativa inriktningar. Har du läst metod tidigare har du fyra kurser att välja mellan. Har du inte läst metod tidigare kan du istället välja mellan två kurser:

  • Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design, och
  • Introduktion till tillämpad forskningsdesign och kvantitativa forskningsmetoder för samhällsvetare

Programmets andra termin ägnas åt fördjupningskurser. Det finns flera olika kurser att välja mellan och de har ett innehåll nära relaterat till den statsvetenskapliga forskning som bedrivs på Göteborgs universitet. Det handlar om spännande och samhällsrelevanta frågor och problem såsom relationen mellan politiska institutioners kvalitet och korruption, demokratins viktigaste karaktärsdrag, dess huvudsakliga aktörer och mätbara effekter, variationer på demokrati och demokratisering, sociala dilemman och miljöpolitik. Fördjupningskursernas innehåll ger expertis som är efterfrågad inom politik och förvaltning, och inom civilsamhället, både nationellt och internationellt.

Programmets tredje termin är den med flest valmöjligheter. Ytterligare fördjupningskurser i statsvetenskap vid Göteborgs universitet eller utomlands är en möjlighet, likaså en halv eller en hel termins praktik, och/eller ytterligare studier i vetenskaplig metod. Det sistnämnda alternativet, metodfördjupning, vill vi lyfta fram som en god möjlighet att skaffa sig en viktig konkurrensfördel på arbetsmarknaden!

Programmets fjärde termin ägnas åt uppsatsarbete, då utvecklas de teoretiska och metodologiska kunskaper som programmets tidigare kurser resulterat i. Till förfogande som handledare finns forskare med gedigen erfarenhet att leda och handleda forskningsprojekt, och med gott internationell renommé inom sitt forskningsområde.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig att antas till programmet är den som har en kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande och minst 60 hp statsvetenskap (varav minst 30 hp fördjupningskurser) eller motsvarande samt lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan

Instruktioner för ansökan

För information om behörighetskraven och urvalskriterierna för programmet, följ länken nedan. Observera att din ansökan ska innehålla ett Statement of intent. För information om hur detta dokument ska utformas, se länken.

Läs mer om Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på uppladdat Statement of intent. Vänligen använd avsedd mall. Statement of intent skall laddas upp på www.antagning.se senast 1 februari (om sista ansökningsdag är i januari) och 4 maj (om sista ansökningsdag är i april).

Praktik

De flesta studenter tycker att praktiken är det bästa de gjort! Den ger nya perspektiv och förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Du får också chans att knyta kontakter som kan vara viktiga när det är dags att söka arbete.

Du kan göra praktik under programmets valbara termin, både i Sverige och utomlands. Det är bra om du kan hitta en praktikplats där du kan tänka dig att arbeta när du är klar med din utbildning. Fundera därför tidigt över vad som intresserar dig och vilka arbetsuppgifter du skulle vilja ha. Praktikplatsen väljer du och ansöker till själv, men den måste godkännas av Statsvetenskapliga institutionen. Kravet är att du erbjuds kvalificerade arbetsuppgifter som innebär självständigt analytiskt arbete där du kan pröva och utveckla det du har lärt dig under din utbildning.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Utbildning resulterar i en politices masterexamen. En masterexamen är en viktig konkurrensfördel för den som siktar på en internationell karriär. Den ger också behörighet att söka en forskarutbildning i statsvetenskap.

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen kräver läsning och diskussion av vetenskaplig litteratur, analys, självständigt skrivande samt muntlig presentation och diskussion kring egna och andras arbeten. På programmet läggs särskild vikt vid problemformulering och problemlösning, förmåga till metodval och tillämpning, kritisk bedömning, samt förmågan att producera högkvalitativa texter och rapporter i enlighet med akademiska principer.

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus men det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Förutom personlig utveckling och en ökad förståelse för
omvärlden ger studier utomlands dig ett vassare CV med internationell
erfarenhet. Studenter som pluggat utomlands utvecklar sin initiativförmåga,
anpassningsbarhet och förmåga att hantera oväntade situationer. Det är ju inte
heller så dumt att språkkunskaperna förbättras och att du träffar vänner för
livet!

Under din utbildning har du möjligheter att studera utomlands en eller
två terminer. Det finns avtal med universitet i flera olika länder som till
exempel: Nederländerna, USA och Sydkorea. Börja planera för dina utbytesstudier
i god tid så att du vet vart du kan åka och när du ska söka.

Läs mer om studier utomlands