Bild
Länkstig

Masterprogrammet i Statsvetenskap

Program
S2PSC
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Konstanz
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-6A76H
Programinnehåll
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1A76D
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Masterprogrammet i statsvetenskap (MaPS) är en tvåårig engelskspråkig utbildning som resulterar i en politices masterexamen. En masterexamen är en viktig konkurrensfördel för den som siktar på en internationell karriär. Den ger också behörighet att söka en forskarutbildning i statsvetenskap. Programmet går att läsa som double degree, vilket innebär att du kan ta dubbla examina.

Om utbildningen

Den här utbildningen förbereder dig för en karriär med avancerad analys av politik och samhälle som centralt inslag. Några exempel på yrken bland medlemmarna i vårt alumnnätverk är diplomat, politisk rådgivare, projektledare och analytiker.

Första terminen

Terminen inleds med kursen Political Science Analysis som ger en överblick av statsvetenskapens huvudsakliga inriktningar och träning i att författa vetenskapliga texter. Andra delen ägnas åt studier i vetenskaplig metod. Vi erbjuder olika metodkurser med antingen kvantitativa eller kvalitativa inriktningar.

Andra terminen

Programmets andra termin ägnas åt fördjupningskurser. Det finns flera olika kurser att välja mellan. Det handlar om spännande och samhällsrelevanta frågor och problem såsom relationen mellan politiska institutioners kvalitet och korruption, demokratins viktigaste karaktärsdrag och dess huvudsakliga aktörer och mätbara effekter, variationer på demokrati och demokratisering, sociala dilemman och miljöpolitik. Fördjupningskursernas innehåll ger expertis som är efterfrågad inom politik och förvaltning och inom civilsamhället, både nationellt och internationellt.

Tredje terminen

Tredje terminen är den med flest valmöjligheter. Du kan läsa ytterligare fördjupningskurser i statsvetenskap vid Göteborgs universitet eller utomlands, göra en halv eller en hel termins praktik, och/eller studier i vetenskaplig metod. Det sistnämnda alternativet, metodfördjupning, vill vi lyfta fram som en god möjlighet att skaffa sig en viktig konkurrensfördel på arbetsmarknaden!

Fjärde terminen

Den fjärde och sista terminen ägnas åt examensarbetet då du skriver en självständig uppsats. Under handledning av meriterade forskare kommer du att utveckla dina teoretiska och metodologiska kunskaper.

Information om samtliga kurser

På Studentportalen kan du läsa mer om hur masterprogrammet i statsvetenskap är upplagt, vad varje enskild kurs handlar om, och vilka valmöjligheter du har under din studietid.

Studentportalen

Behörigheter och urval

Behörighet

Behörig att antas till programmet är den som har en kandidatexamen (180 hp) eller motsvarande och minst 60 hp statsvetenskap (varav minst 30 hp fördjupningskurser) eller motsvarande samt lägst betyget godkänt i engelska B/6 eller motsvarande. övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan

Instruktioner för ansökan

För information om behörighetskraven och urvalskriterierna för programmet, följ länken nedan. Observera att din ansökan ska innehålla ett Statement of intent. För information om hur detta dokument ska utformas, se länken.

More information about Instruktioner för ansökan

Urval

Urvalet baseras på uppladdat Statement of intent. Vänligen använd avsedd mall. Statement of intent skall laddas upp på www.antagning.se senast 1 februari (om sista ansökningsdag är i januari) och 2 maj (om sista ansökningsdag är i april).

Praktik

De flesta studenter tycker att praktiken är det bästa de gjort! Den ger nya perspektiv och förbereder dig för ditt framtida arbetsliv. Du får också chans att knyta kontakter som kan vara viktiga när det är dags att söka arbete. På Studentportalen hittar du all information om praktik och vad som gäller vid studier på Statsvetenskapliga institutionen.

More information about Praktik

Efter studierna

Utbildning resulterar i en politices masterexamen. En masterexamen är en viktig konkurrensfördel för den som siktar på en internationell karriär. Den ger också behörighet att söka en forskarutbildning i statsvetenskap.

Våra studenter får jobb

År 2023 genomförde Statsvetenskapliga institutionen en alumnundersökning för att ta reda på vad studenterna gör efter examen. Resultaten visar att 95 procent hade fått jobb, trainee- eller volontärtjänst, startat eget eller fortsatt att studera. Av de som arbetar var så många som 64 procent tillsvidareanställda.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen kräver inläsning och diskussion av vetenskaplig litteratur, analys, självständigt skrivande samt muntlig presentation och diskussion kring egna och andras arbeten. På programmet läggs särskild vikt vid problemformulering och problemlösning, förmåga till metodval och tillämpning, kritisk bedömning, samt förmågan att producera högkvalitativa texter och rapporter i enlighet med akademiska principer.

Du erbjuds olika karriäraktiviteter

Under utbildningen ordnar vi flera olika slags aktiviteter som du har nytta av under dina studier och när det är dags att söka jobb. Ta chansen att få hjälp med studieteknik och akademiskt skrivande, få tips om hur du skriver ett bra CV, lyssna på alumnföreläsningar med mera.

Läs mer om undervisningen

Lokaler

Statsvetenskapliga institutionen ligger i Campus Haga i centrala Göteborg. Från Centralstationen kan du ta en spårvagn, hyra en cykel eller promenera till campus. Lokalerna är ljusa och luftiga. Det finns gott om grupprum, datorarbetsplatser och läsplatser där du kan plugga i lugn och ro, och det finns trådlöst nätverk i hela huset. Lunch kan du köpa i Café Haga som ligger på campus men det finns också pentryn att använda för medhavd mat. Tvärs över gatan ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket med böcker och tidskrifter inom ämnet.

Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och en av de mysigaste. Här finns gott om trevliga lunchställen, caféer, butiker och de för Göteborg så typiska landshövdingehusen.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under din utbildning har du möjligheter att studera utomlands en eller
två terminer. På Studentportalen hittar du all information om utbytesstudier och vad som gäller vid studier på Statsvetenskapliga institutionen.

Läs ett år i Tyskland och ta två examina

Masterprogrammet i statsvetenskap går att läsa med inriktning double degree vilket ger dig dubbla examina. Det här är en spetsutbildning där du läser du ett år vid Göteborgs universitet och ett år vid University of Konstanz i Tyskland. Mer information hittar du längre ner på sidan.

Läs mer om studier utomlands