Länkstig

Malmbildande processer

Kurs
GVG450
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21450

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Den här kursen fokuserar på de vetenskapliga metoder och tillvägagångssätt som används vid undersökningar av malmer och malmbildande processer.

Om utbildningen

Studenterna utformar och genomför vetenskapliga analyser och studier om malmbildande processer för att få en förståelse för malmfyndigheter och mineraliseringsprocesser. 
Kursen är förberedande för fortsatta studier på forskarnivå inom området eller för karriärmöjligheter inom malmexploatering.
Kursen ingår i masterprogrammet i geovetenskap men kan även sökas som fristående kurs.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 165 hp genomgångna kurser i huvudämnet Geovetenskap. Dessutom krävs genomgången kurs GVG370 Ekonomisk geologi eller motsvarande kunskaper. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Om du studerar geovetenskap hos oss så kommer du ha goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Du kan välja att arbeta inom näringsliv, som konsult, projektledare eller inom offentlig förvaltning.

Våra tidigare studenter arbetar till exempel med naturresurshantering, miljöfrågor och samhällsbyggnad och du har stora möjligheter att rikta in dig på just det du är intresserad av.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av:

  • föreläsningar
  • seminarier
  • övningar
  • fältstudier
  • rapporter
  • presentationer

Undervisningsspråk: engelska

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student kommer att ha glädje av.

Studier utomlands

Om du studerar geovetenskap vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan.

Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.