Länkstig

Kvartärutveckling och paleoklimat

Kurs
GVK440
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11462

Kort om kursen

Kan tidigare perioder av klimatförändringar säga oss något om de klimatförändringar vi står inför idag?

I kursen Kvartärutveckling och paleoklimat studeras klimatförändringar utifrån ett historiskt och tvärvetenskapligt perspektiv och ger fördjupare kunskaper om paleoklimat och kvartärgeologi.

Om utbildningen

Kursen syfte är att ge fördjupad historisk och tvärvetenskaplig kunskap om klimatutveckling samt kunskaper i kvartärgeologi. 

Kursen består av två delkurser:

Delkurs 1, Teori:

Fokus på fördjupade kunskaper om tidigare klimatförändringar och bakomliggande mekanismer.

Kritisk granskning av indikatorer som används för att tolka och förstå klimat samt fokus på perioder av tidigare klimat som exempelvis; Bølling uppvärmningen, Younger Dryas, 8,2 ka händelse, och övergången frånmedeltida till den lilla istiden (MCA / LIA). Samhällsförändringar under Holocene.

Delkurs 2, Grupparbete: 

Studenterna kommer att genomföra ett grupparbete baserat på paleoklimatologiska data för analys. Resultatet presenteras muntligt och genom skriftlig rapport. 

Kursen ingår i masterprogrammet i geovetenskap men kan även sökas som fristående kurs. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 120 hp genomgångna kurser inom huvudämnet Geovetenskap varav minst 75 % med betyget Godkänd. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Om du studerar geovetenskap hos oss så kommer du ha goda karriärmöjligheter både i Sverige och utomlands. Du kan välja att arbeta inom näringsliv, som konsult, projektledare eller inom offentlig förvaltning.

Våra tidigare studenter arbetar till exempel med naturresurshantering, miljöfrågor och samhällsbyggnad och du har stora möjligheter att rikta in dig på just det du är intresserad av.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av: 

  • Föreläsningar
  • Seminarier
  • Övningar
  • Datorövningar
  • Rapporter
  • Presentationer

Undervisningsspråk: Engelska

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student kommer att ha glädje av.

Studier utomlands

Om du studerar geovetenskap vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan.

Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.