Länkstig

Kvantfysik A

Kurs
FYP203
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21102
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ämnar till att ge den grundläggande förståelsen för kvantfysik, samt de matematiska verktygen för att beskriva enkla kvantmekaniska system.

Om utbildningen

Innehåll

  • Experimentella resultat som motsade den klassiska fysiken och ledde till utvecklingen av kvantteorin
  • Partiklars vågnatur, de Broglie-våglängd, grupphastighet, fashastighet
  • Sannolikhetstolkningen av vågfunktionen och väntevärden
  • Enkla tillämpningar av Schrödingerekvationen i endimensionella barriärlandskap: bundna tillstånd, spridning
  • Operatorformalismen: hermitska operatorer och hur dessa beskriver mätningar
  • Schrödingerekvationen för centralkrafter, banimpulsmoment och spinn, elektrontillstånd i en- och flerelektronatomer, Pauliprincipen och det periodiska systemet
  • Spinn 1/2-system och dess beskrivning på Bloch-sfären.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser från de tre första terminerna på Fysikprogrammet, eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.