Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klimatmodellering

Kurs
GVN465
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen behandlar fysikaliska och dynamiska processer som påverkar/styr klimatsystemet och matematiska och beräkningsmässiga metoder för klimatmodellering. Studenterna kommer att lära sig grundläggande fysikaliska processer i klimatsystemet och programmering i dataanalysverktyg, aktuella vetenskaplig förståelse för global uppvärmning samt viktiga naturliga klimatvariationer som El Niño. Kursen ska ge kunskap och förståelse för hur klimatmodeller är konstruerade och användas.  Studenterna ska kunna använda klimatmodeller samt att analysera och visualisera resultat från klimatmodelleringsexperiment efter kursen. Kursplanen innehåller ett grupparbete med en presentation, modelleringsarbete och en tentamen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

180 hp i de olika huvudområdena inom Naturvetenskap. Grundläggande kunskaper i klimat och klimatsystem motsvarande GV1410 Geovetenskap, grundkurs 30 hp, GV0340 Geosystemvetenskap 7,5 hp, samt GVN330 Klimatdataanalys 7,5 hp. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen. Genomgången kurs GVN460 Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv 7,5 hp är rekommenderad.