Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Inledning till algebraisk geometri

Kurs
MMA320
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I algebraisk geometri studeras de kurvor, ytor och deras
generaliseringar i högre dimensioner, som kan beskrivas med polynomiella ekvationer. Polynomens koefficienter är oftast komplexa tal, men kan ligga i en godtycklig kropp. I kursens början studerar vi andra- och
tredjegradskurvor med elementära medel. På så sätt kommer man ganska långt. Men vi kommer också att se behovet av nya algebraiska hjälpmedel, som vi inför efter hand. Kursen avslutas med den fascinerande geometrin på kubiska ytor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp i matematik, inklusive kursen MMG500 Algebraiska strukturer. Minst 7,5 hp ska vara på avancerad nivå.

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg