Video (1:00)
Gestaltande Animation 2020
Bild
Länkstig

Gestaltande animation

Kurs
BVKGA1
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Kort om kursen

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att skaffa dig en bred grundläggande kunskap inom animation. Under kursen får du pröva olika animationstekniker, arbeta med individuella gestaltande projekt utifrån tema samt ta del av och behandla teori och dramaturgi.

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att skaffa dig en bred grundläggande kunskap inom animation. Under kursen får du pröva olika animationstekniker, arbeta med individuella gestaltande projekt utifrån tema samt ta del av och behandla teori och dramaturgi.

Utbildningen bygger på att du som student tar del och aktivt söker kunskap på egen hand, att du och gruppen arbetar utifrån ett undersökande förhållningssätt där dialog, öppenhet och reflektion via internetbaserade verktyg är förutsättning för lärande. Stor vikt läggs vid dokumentation av det egna lärandet i process, Open-source och sociala medier. Kursen är en distanskurs med fyra obligatoriska fysiska träffar under kurstiden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet