Länkstig

Att bli fysiker

Kurs
FYP101
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11108

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Grundläggande fysikaliska principer, vetenskaplig metodik, SI-systemet, grundenheter, härledda enheter, prefix, enhetskonverteringar, dimensionsanalys, dimensionsriktighet, teknisk rapportskrivning, skrivkonventioner inom fysik, försöksplanering, kurvanpassning av potenssamband, linjärisering, felanalys av mätdata, praxis och systematik för experimentellt arbete, framtagande av modellsamband utifrån experimentella data, rimlighetsbedömningar, naturvetenskapliga perspektiv relaterade till ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Grundläggande handhavande av programvaran Matlab inkluderande programmering, variabler, uttryck, vektorer, programmeringskonventioner och praxis, felsökning, plottning och visualisering, iteration, rekursion, vektorisering, funktioner och villkorssatser.

Kursen innehåller även föreläsningar av inbjudna föreläsare som berättar om sin forskning och/eller annat som anknyter till utbildningen.
I Delkurs 2 tillämpas materialet praktiskt i ett moment där ett modellsamband tas fram på experimentell väg.

Delkurser

  1. Fysikens grunder och tillämpningar (Basic physical principles and applications), 3 hp
  2. Experimentell problemlösning (Experimental problem-solving), 2 hp
  3. Programmering med Matlab (Programming with Matlab), 2,5 hp

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Matematik E

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)