Länkstig

Therese Ramström

Anknuten till forskning

Avd för ortopedi

Om Therese Ramström

Therése Ramström disputerar inom ämnet ortopedi, den 7 oktober 2022

Titeln på hennes avhandling är - Rehabilitation and outcomes after spasticity-correcting surgery in the upper limb

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Funktionsbaserat behandlingskoncept effektivt vid spasticitets-korrigerande kirurgi på arm och hand