Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Markus Saarijärvi

Doktorand

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Markus Saarijärvi

Forskning

Markus verkar inom forskningsprojektet STEPSTONES (Swedish Transition Effects Project Supporting Teenagers with chrONic mEdical conditionS) med fokus på processutvärdering samt hälsoekonomisk analys av ett överföringsprogram för ungdomar med kroniska sjukdomar. Hans doktorandtjänst är utformad som en "double degree" mellan Sahlgrenska Akademin och KU Leuven i Belgien, vilket innebär en dubbel doktorsexamen.

Forskargrupp

Ingår i forskargruppen Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård.

Undervisning

Markus undervisning är främst inom sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård. Handleder examensarbeten på kandidat och magister-nivå.

Klinisk verksamhet

Klinisk tjänstgöring inom intensivvård, transplantationssjukvård, hjärtsjukvård samt flyktingmedicin.