Länkstig

Markus Saarijärvi

Forskare, biträdande

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Markus Saarijärvi

Forskningspresentation

Markus Saarijärvi är fil.doktor i vårdvetenskap och medicinsk vetenskap och arbetar som biträdande forskare. Markus forskning involverar utveckling, utvärdering och implementering av komplexa interventioner inom hälso- och sjukvård.

Forskning

Vid institutionen bedriver Markus forskning med inriktning mot övergångar inom hälso- och sjukvård för ungdomar med långvariga sjukdomstillstånd. Hans nuvarande forskningsprojekt Stepstones-Implement handlar om implementering och utvärdering av ett personcentrerat övergångsprogram för ungdomar med medfödda hjärtfel vid barnhjärtmottagningarna vid universitetssjukhusen i Sverige.

https://www.gu.se/forskning/stepstones-implement

Markus disputerade på en avhandling inom forskningsprojektet STEPSTONES (Swedish Transition Effects Project Supporting Teenagers with chrONic mEdical conditionS) med fokus på processutvärdering samt hälsoekonomisk analys av det personcentrerade övergångsprogrammet. Markus har en dubbel doktorsexamen mellan Göteborgs universitet och Universitetet i Leuven i Belgien.

Vidare är Markus biträdande redaktör vid European Journal of Cardiovascular Nursing med speciellt fokus på kunskapsimplementering inom kardiovaskulär vård.

Forskargrupp

Ingår i forskargruppen Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård.

https://www.gu.se/forskning/vard-vid-overgangar-inom-halso-och-sjukvard

Markus är även forskare i forskargruppen PROCOME vid institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet:

https://ki.se/en/lime/about-us-at-procome

Klinisk verksamhet

Markus har klinisk erfarenhet som specialistsjuksköterska från intensivvård, transplantationssjukvård, hjärtsjukvård samt flyktingmedicin.

Nyckelord

Omvårdnad; komplexa interventioner; långvariga tillstånd; medfödda hjärtfel; processutvärdering; hälsoekonomisk utvärdering; ungdomar; transition.