Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jorun Holmberg

Internationell handläggare

Humanistiska
fakultetskansliet
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Jorun Holmberg

Internationell handläggare

Handlägger för merparten av institutionerna frågor som rör internationalisering och arbetar med utbytesavtal, utbytesstudenter och personalmobilitet. Informerar studenter och personal om utbyten med utländska universitet. Kvalitetssäkrar processen kring avtal. Medverkar i arrangemang av olika slag i syfte att främja fakultetens internationella samarbeten.

  • Fakultetens kontaktperson gentemot International Centre

Forskarutbildningshandläggare (vikarie)

Samordnar, bereder och handlägger frågor inom utbildning på forskarnivå. Uppföljning och kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå. Arbetar med arrangemang som introduktionsvecka för nya doktorander. Arbete med samverkansaspekterna inom utbildning på forskarnivå.

  • Handläggare och sekreterare för Humanistiska fakultetsstyrelsens beredningsorgan för beredning av beredningsorgan för beredning av frågor som rör utbildning på forskarnivå - Forskarutbildningsberedningen (FUB)
  • Sammankallande för nätverket för forskarutbildningsadministratörer