Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fredrik Nyberg

Universitetslektor

Enheten för film, fotografi och litterär
gestaltning
Besöksadress
Storgatan 43
41138 Göteborg
Postadress
Box 131
40530 Göteborg

Om Fredrik Nyberg

Fredrik Nyberg är författare med ett tiotal böcker bakom sig. Fredrik Nyberg arbetar som lektor/lärare och är tillsammans med Jenny Tunedal ansvarig för Masterprogrammet i Litterär gestaltning. Han handleder också doktorander.

Fredrik Nybergs disputerade 2013 med avhandlingen "Hur låter dikten? Att bli ved II". Avhandlingsprojekt utgörs av en teoretisk och en gestaltande undersökning av poesins akustiska uttrycksformer. Inom projektramarna undersöks bland annat den upplästa diktens kvalitéer, rytm och ljudande som styrande principer under själva skrivprocessen, förhållandet mellan text som en tryckt manifestation och text som ljudvågor i rummet. Avhandlingen handlar om ”diktens röst”. Hur det fonetiska alfabetet kan låta inom en poetisk diskurs. Ett inledande kapitel behandlar den upplästa dikten, medan det följande tematiserar ljudpoetiska strategier. Dessa båda kapitel speglar två av poesins olika sonora, ibland rent av kontradiktoriska manifestationer. Ett tredje och avslutande kapitel utgår från två konstnärliga verk – CD-skivan ADSR och diktsamlingen Att bli ved – som syftar till att genomlysa den grundläggande frågan om hur dikten låter.

Avhandlingen har bland annat recenserats i följande dagstidningar:

http://www.svd.se/nar-poesin-later-hora-om-sig

http://www.dn.se/arkiv/kultur/en-slingrande-vag-genom-lyrikupplasningen…