Länkstig

Cecilia Kjellberg Olofsson

Anknuten till forskning

Avd för
pediatrik

Om Cecilia Kjellberg Olofsson

Cecilia Kjellberg Olofsson disputerar inom ämnet pediatrik, den 4 maj 2022

Titeln på hennes avhandling är - Valvular aortic stenosis in children. Outcome, physical activity and health related quality of life

Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - God överlevnad hos barn och unga med aortastenos - även vid svåraste formen