Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Andreas Björsne

Universitetsadjunkt, adjungerad

Sektionen för hälsa och
rehabilitering
Besöksadress
Medicinaregatan 8B, plan 6
41390 Göteborg
Rumsnummer
A619
Postadress
Box 452
40530 Göteborg

Om Andreas Björsne

Är doktorand inom audiologi på halvtid och adjungerad lärare på audionomprogrammet, arbetar även klinisk som audionom Hörselverksamheten Sahlgrenska. Gick ut audionomutbildningen 2009, och har en magisterexamen i audiologi sedan 2011.

Undervisning Undervisar och har kursansvar för Audiologisk diagnostik I och Audiologisk diagnostik II.

Forskning Ämnet för min avhandling är hur elektrofysiologiska kan tillämpas för att programmera cochleaimplantat på barn som får det tidigt i livet. Elektrofysiologiska mätningar kan göras med enkelhet via dagens cochleaimplantat och det arbetet syftar till är att undersöka hur enav dessa mätningar, AutoNRT, kan användas för att göra inställningar i cochleaimplantat när barn själva inte kan meddela hur ljudet uppfattas.

Handledare för projektet Huvudhandledare Lennart Magnusson, docent, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin.

Bihandledare André Sadeghi, docent och universitetslektor, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin.

Bihandledare Mattias Hellgren, teknologie doktor, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE)