Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vinnande uppsats visar på tilltro till sexköpslagen

Två studenter vid Göteborgs universitet har vunnit första och andra pris i Brottsoffermyndighetens uppsatstävling. Uppsatserna handlar om våldsutsatthet i samband med sexköp och hur domstolar tillämpar ansvarsfrihet i sexualbrott mot barn.

Agnes Svensson, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, tilldelas första pris och får 15 000 kronor för sin uppsats om våldsutsatthet i samband med sexköp.

Andra priset på 10 000 kronor går till Sofia Gustafsson, juridiska institutionen, för hennes uppsats om hur barns mognad, sexualitet och sexuella integritet konstrueras i rättsfall där domstolar tillämpat ansvarsfrihet för en friande dom, trots indikationer på att gärningen inneburit ett övergrepp mot barnet.

Juryn motiverar utnämningen av första priset;
"Agnes Svensson undersöker i sin uppsats hur sex personer med erfarenhet av att sälja sex talar om sin våldsutsatthet från köparna, deras syn på sexköpslagen och bemötandet de fått från rättsväsendets myndigheter. Våldet beskrivs olika beroende på sammanhanget som det förekommer i.

Studien bidrar därför till att nyansera bilden av vilken tilltro personer som säljer sex har till rättsväsendet.

Intervjupersonerna känner tilltro till den svenska sexköpslagen och berättar att de också i de flesta fall har fått ett bra bemötande av polisen när de anmält sin utsatthet. Studien bidrar därför till att nyansera bilden av vilken tilltro personer som säljer sex har till rättsväsendet."

Fakta om första priset

Författare: Agnes Svensson, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
Uppsats: ”Dom blir av med ansvaret när dom får betala för det” – En studie av våldsutsatthet i samband med sexköp (2018)"
Handledare: Christel Backman, lektor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Utnämningen: Rådet för Brottsofferfonden har sedan 1997 utlyst uppsatstävlingen 'Brottsoffer i fokus' som ska bidra till att studenter tillämpar ett brottsofferperspektiv i sina kommande yrkesliv.