Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vicki Johansson ny professor i offentlig förvaltning

Publicerad

Vicki Johansson ny professor i offentlig förvaltning

Rektor har 9 juni befordrat Vicki Johansson till professor i offentlig förvaltning. Vicki är verksam som forskare och lärare vid Förvaltningshögskolan. Hon blir därmed den tredje kvinliga professorn som verkat vid institutionen, men den första i ämnet offentlig förvaltning.

Vicki Johanssons forskning är främst inriktad mot granskning av offentliga verksamheter, professioner och implementering. Hon leder för närvarande forskningsprojektet "Har roller och värdemönster bland kommunala tjänstemän förändrats under de senaste trettio åren?" finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Vicki Johansson är initiativtagare och koordinator för det tvärvetenskapliga samverkans- och forskningsnätverket i offentlig organisation och styrning (Noos), mellan samhällsvetenskapliga institutioner vid svenska universitet och högskolor. Hon är även ofta anlitad som föreläsare vid konferenser och seminarier anordnande av myndigheter på statlig och kommunal nivå. Vicki är dessutom huvudredaktör för tidskriften Scandinavian Journal of Public Administration.