Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vetenskapsrådet har beviljat bidrag till flera forskningsprojekt

Publicerad

Årets beslut om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap har nu tagits av Vetenskapsrådet. 12 procent av dem som sökte har anledning att fira och bland dessa finns flera forskare och forskargrupper på Humanistiska fakulteten.

Av totalt 1065 inkomna ansökningar beviljades 128 projekt bidrag på sammantaget över en halv miljard kronor för bidragsperioden 2017-2021. De flesta av projekten löper på tre eller fyra år.

– Årets ansökningar inom humaniora och samhällsvetenskap håller som vanligt mycket hög kvalitet och det finns spännande forskning att se fram emot, säger Kerstin Sahlin, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet.

– Jag kan konstatera att trenden från tidigare år fortsätter med ett betydande inslag av tvärvetenskap, internationellt orienterade forskningsfrågor och internationella samarbeten.

Samtidens förståelse av klassisk musik

Tobias Pontara, musikvetare på institutionen för kulturvetenskaper, får tillsammans med fyra andra forskare, däribland Åsa Bergman och Thomas Bossius på samma institution men också Sverker Hyltén-Cavallius som tidigare varit knuten till institutionen, ett projektbidrag på drygt 11 miljoner kronor fördelat på fyra år.

Projektet Klassisk musik för en medialiserad värld: visuella och audiovisuella representationer av västerländsk konstmusik i det moderna mediesamhället ska ta ett helhetsgrepp på att försöka skapa en djupare förståelse för samtidens förståelse av klassisk musik. Med klassisk musik menar man västerländsk konstmusik från 17-, 18- och 1900-talet.

– Det är fem delprojekt där mitt eget handlar om att se på klassisk musik i samtida film och tv-serier från Sverige, England och USA. Åsa Bergmans material handlar om olika typer av reklam. Hur konsertinstitutioner och symfoniorkestrar saluför sig själva på internet och exempelvis på spårvagnar här i Göteborg. Thomas Bossius fokus kommer att vara på det material som kommer från internationella skivbolag, både cd-skivor och hemsidor men han kommer också att titta på streamingsajter och hur de presenterar klassisk musik.

– Sverker Hyltén-Cavallius, som nu är verksam vid Stockholms universitet, ska i sitt delprojekt se på sociala medier som Youtube och Facebook. Dels hur kulturinstitutioner presenterar sig där men också på mer informella Youtubeklipp där folk gör saker till klassisk musik. Johanna Ethnersson-Pontara, även hon vid SU, har fokus på opera där vi andra mer har fokus på instrumentell musik och hon ska titta på opera i film, tv-reklam och även på tre operainstitutioner och deras reklammaterial.

Övriga beviljade bidrag

 • Eva-Marie Bloom Ström, institutionen för språk och litteraturer
  Ordföljd och verbfrasens roll för uttrycket av bestämdhet i Bantuspråk
  Totalt beviljat belopp 3 600 000 kronor
   
 • Evie Coussé, institutionen för språk och litteraturer
  Uppkomsten av komplexa verbkonstruktioner i germanska språk
  Totalt beviljat belopp 6 000 000 kronor
   
 • Hjalmar Falk, institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
  Att konfrontera fienden: västmarxistisk reception av Carl Schmitt
  Totalt beviljat belopp 2 460 000 kronor
   
 • Pernilla Myrne, institutionen för språk och litteraturer
  Arabiska medeltida sexualhandböcker: handskriftstradition och reception
  Totalt beviljat belopp 2 400 000 kronor

Utöver dessa har Magdalena Nordin, ny lektor vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, beviljats bidrag på totalt 11 200 000 kronor för projektet Integration och tradition: Framväxten av en Syrisk-ortodox kyrka i Sverige vid Lunds universitet och Anders Herlitz, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori har beviljats totalt 3 560 000 kronor för projektet Bra och rättvis fördelning av hälsorelaterade resurser vid Institutet för Framtidsstudier (IF).