Bild
Trädskugga i en park
Foto: iStock
Länkstig

Forskning ska ta fram best practice för stadsplanering mot värmestress

Publicerad

Klimatförändringar gör att värmeböljor blir allt vanligare även i de nordiska länderna. Förtätade stadsområden, ökad andel asfalterade ytor och stigande lufttemperaturer är några anledningar till att temperaturen i storstäderna överstiger de rekommenderade nivåerna. Forskare vid Göteborgs universitet ska nu ta fram metoder och riktlinjer för klimatanpassning i storstäder.

– Klimatanpassning för värmestress under sommaren kan minska hälsorisker för invånare och bidra till en mer hållbar stadsplanering, säger forskaren Fredrik Lindberg vid Göteborgs universitet.

Tillsammans med Marie Haeger-Eugensson och andra forskarkollegor driver han ett nytt forskningsprojekt om stadsplanering mot värmestress. Projektet ska resultera i riktlinjer, metoder och bästa praxis för klimatanpassningar i nordiska städer.

– Riktlinjer kan till exempel bestå av hur tätt och högt man ska bygga och hur mycket vegetation man behöver för att minska värmestress. Det kan också handla om vilka byggnadsmaterial som lämpar sig i olika stadsmiljöer, säger Fredrik Lindberg.

Inom- och utomhusförhållanden med i beräkningen

Både utomhus- och inomhusförhållanden kan leda till värmestress hos människor. I stadsplaneringsåtgärder är problemet att dessa två förhållanden sällan hanteras tillsammans. Detta är något som forskarna har med i beräkningen. Bland annat kommer forskargruppen undersöka olika byggnadsstrukturer och användning av blågrön infrastruktur. För inomhusförhållanden är placering och storlek på fönster viktiga aspekter.

Flera ekonomiska överväganden

Ekonomiska överväganden spelar en viktig roll i stadsplanering och stadsbyggande. Därför kommer projektet också att innehålla en ekonomisk analys, där forskarna visar på olika kombinationer av åtgärder ur ett kostnads- och nyttoperspektiv.

Projektet kommer att pågå till 2025.

För  ytterligare information om projektet, kontakta:

fredrikl@gvc.gu.se
marie.haeger-eugensson@gu.se
 

AV: JENNY MEYER

Om projektet

Titel: Practical guidelines to resilient urban planning against heat stress

Finansiär: COWI fonden

Deltagare i projektet: COWI, Chalmers, Institutionen för geovetenskaper