Bild
Gungor vid en lekpark
Foto: Pixabay
Länkstig

Ökad värmebelastning på förskolegårdar i framtiden

Publicerad

Antalet dagar med hög värmebelastning för barn som vistas i förskolors utomhusmiljö förväntas fördubblas i framtiden. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet där värmebelastningen vid förskolegårdar i fem svenska städer har beräknats. Lösningen på problemet är skugga från träd.

– I nuvarande klimat har vi ungefär tio dagar per år där barnen på förskolegårdar med liten tillgång till skugga riskerar att påverkas negativt av varmt väder från tidig förmiddag och en bit in på eftermiddagen. Resultatet av vår studie visar att sådana dagar förväntas öka i framtiden med ett par dagar upp till en fördubbling mot slutet av århundradet, säger Nils Wallenberg, forskare vid Göteborgs universitet. 

Bild
Forskaren Nils Wallenberg
Nils Wallenberg
Foto: Malin Arnesson

I tidigare studier har han tillsammans med forskarkollegor i Stadsklimatgruppen undersökt värmestress vid förskolegårdar i Göteborg. Nu har även beräkningar gjorts på framtida värmebelastning vid ytterligare förskolegårdar i städerna Malmö, Göteborg, Stockholm, Östersund och Luleå. I studien görs prognoser för värmeutveckling i ett framtida klimat med hjälp av klimatdata. Forskarna har också undersökt hur varmt väder i städerna påverkar förskolebarns välbefinnande i deras utomhusmiljö. 

– Små barn är en riskgrupp när det blir varmt och saknas skugga. Om anpassningar görs på förskolorna och skuggande träd planteras på rätt platser behöver varmare städer inte bli ett problem för barn på förskolor, säger Nils Wallenberg.

Skugga på platser där barnen befinner sig

I studien framkommer att många förskolegårdar saknar tillräckligt med skugga där barnen faktiskt befinner sig, till exempel vid sandlådor, gungställningar och lekborgar. Eftersom barn har en sämre förmåga än vuxna att reglera kroppstemperaturen vid värme är detta ett problem.

– Det är också viktigt att komma ihåg att de flesta förskolegårdar är inhägnade. Barnen kan inte ta sig till skugga som eventuellt finns utanför förskolegården.

Från intervjuer med förskolepedagoger framkommer också att barnen på förskolegårdar med liten andel skugga blir trötta, okoncentrerade, ledsna och uttorkade. I extremfall är de nära att svimma. Detta upptar både tid och kraft för personalen.

– Vi ser också tendenser till negativ påverkan på barnens fysiska aktivitet på förskolegårdar vid varmt väder. Barnen rör sig då kortare sträckor och försöker undvika solbelysta platser på gården, säger Nils Wallenberg.

Han rekommenderar anpassningar i form av stora lövträd som blockerar solinstrålningen på platserna där barnen befinner sig oftast. En annan rekommendation är att se till att de förskolegårdar som har öppet på sommaren har god tillgång till skugga.

– Vämestress behöver inte vara ett problem, varken nu eller i framtiden, men det förutsäger att det finns skugga, säger Nils Wallenberg.

Om studien

Studien ”Present and future heat stress of preschoolers in five Swedish cities” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Climate Risk Management: https://doi.org/10.1016/j.crm.2023.100508

För ytterligare information, kontakta:

Nils Wallenberg, Institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, e-post: nils.wallenberg@gvc.gu.se
Stadsklimatgruppen, Göteborgs universitet

AV: JENNY MEYER

Tre saker som gör heta städer svalare

1. Plantera träd 

2. Mer grönska i tätbebyggda områden 

3. Plantera grönt i flera nivåer

Forskaren Fredrik Lindberg i Stadsklimatgruppen ger tips i SVT