Bild
Länkstig

Varför skämtar vi när svenska flaggan bränns?

Rasmus Paludans koranbränning uppmärksammades stort i Turkiet och inom vissa grupper brändes den svenska flaggan som en motreaktion. På sociala medier skämtas det friskt om den svala eller uteblivna reaktion handlingen väckte hos svenska folket. Varför reagerar vi som vi gör?

Bild
Magdalena Nordin
Magdalena Nordin
Foto: Gunnar Jönsson

Vi ställer frågan till Magdalena Nordin, universitetslektor i religionsvetenskap som tidigare forskat om svenskars attityder gentemot svenska flaggan:

Vad betyder det att bränna en flagga? 

Materiella ting kan ha ett starkt symboliskt värde även om de saknar ett värde i sig själva. En flagga kan betraktas både som ett stycke tyg eller laddas med betydelse som en symbol för nationalism. Att flaggan eldas upp offentligt blir då en tydlig markering och symbolisk handling. 

Varför ser reaktionerna hos svenska och turkiska folket så olika ut? 

– Vi ska vara försiktiga med att jämföra handlingen att elda en koran med handlingen att elda upp en flagga. En flagga har ett symboliskt värde men för en troende muslim är den fysiska koranen Guds ord och skapelse, den har ett egenvärde som inte bara är symboliskt.

Bild
Svenska flaggan
Gammalt vykort.
Foto: Digitalt museum

Vad har svenskarna för relation till sin flagga?

I en undersökning jag genomförde 1998 instämde 82% av tillfrågade svenskar i påståendet att ”alla svenskar borde respektera våra nationella symboler som svenska flaggan och nationalsången”. Mycket har såklart förändrats sedan dess, idag tycker till exempel mer än 90% av den yngre befolkningen att det viktigaste är att de får välja livsåskådning själva. Men vi saknar inte helt känsla för vår nation, dess symboler och traditioner.

Det är även viktigt att tänka på vilka som kommer till tals i denna fråga. Jag kan tänka mig att det finns en äldre generation som säkert blir upprörda över att svenska flaggan bränns. Som till och med stör sig på om du har flaggan uppe efter solnedgång. Men de finns inte på sociala medier och får inte samma mediautrymme.

Varför reagerar vi som vi gör och varför skämtar vi om det?

Humor är i sig en maktutövning, ett försvar och ett sätt att hålla distans. Dessutom finns det historisk idé om modernitet som något eftersträvansvärt och i ett modernt samhälle sysslar vi inte  med traditioner och religioner, det ickevetenskapliga eller irrationella. Att skämta eller inte reagera kan vara ett sätt att markera att vi är moderna rationella varelser som inte bryr oss om att en ”tygbit”  bränns upp.

Text: Hanna Erlingson