Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Välkommen att söka vår forskarutbildningskurs i Personcentrering, filosofiska grunder

Välkommen att söka vår forskarutbildningskurs i Personcentrering Begrepp av betydelse för personcentrerad vård - filosofiska grunder!

Kursen ges under höstterminen 2020 under två intensiva campus-tillfällen och med en slutexaminationsdag mellan 4 november 2020 och 15 januari 2021.
Kursen bygger på deltagarnas aktiva delaktighet och det ges många tillfällen för diskussion med lärare och i mindre grupper.

Kursen omfattar framväxt och utveckling av personcentrering i hälso- och sjukvården med betoning på filosofiska grunder, ontologi, epistemologi och etik främst utifrån Paul Ricoeur och Martha Nussbaum. Följande teman utgör kursens centrala innehåll: person, personalism, identitet; kommunikation, relation (asymmetrisk och symmetrisk), närvaro, bekräftelse, bemyndigande; samverkan, teamarbete och partnerskap samt kontextens betydelse för personcentrerad vård (till exempel kulturella omständigheter).

Kursen avslutas med ett eget arbete där deltagarna får demonstrera sin kunskap och förståelse av begrepp, teoretiska perspektiv och filosofiska grunder av betydelse för personcentrerad vård. Behörig är den som är antagen till forskarutbildning eller som är disputerad.

Mer information om kursen och länk till ansökan finner du här.

Sista ansökningsdag är 28 april.

Kursansvarig: Axel Wolf. Vid frågor kontakta axel.wolf@gu.se 


Lokal: Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa, Hälsovetarbacken, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Kursen kan komma att ges digitalt om fysisk samling ej är möjligt p.g.a. rådande coronasituation.