Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Vägval för anställningsskyddet - ny bok om LAS

Publicerad

Vägval för anställningsskyddet är en ny bok författad av Mats Glavå, docent i arbetsrätt vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan.

Varför har vi turordningsregler? Vilka konsekvenser skulle det få om vi tog bort kravet på saklig grund för uppsägning? Detta är ett par av de frågor som behandlas i denna bok, som analyserar LAS och diskuterar alternativa utformningar ur ett juridiskt perspektiv.

LAS har varit föremål för debatt och kritik ända sedan den infördes vid mitten av sjuttiotalet och har också reviderats ett antal gånger genom åren. Den här boken handlar om hur dagens anställningsskyddsreglering är uppbyggd och om hur anställningsskyddet skulle kunna se ut imorgon. Syftet är att skapa bättre förståelse för det svenska anställningsskyddet för den som är intresserad av att förändra det eller försvara det,

förklarar Mats Glavå.

Med utgångspunkt i en bestämning av anställningsskyddets kärna får vi en summarisk genomgång av hur regleringen förändrats sedan den infördes 1974, hur Arbetsdomstolen tillämpat de centrala reglerna, hur annan lagstiftning som påverkar anställningsskyddet utvecklats och om de myter som kringgärdar LAS.
Med hjälp av en regleringsverktygslåda bryts lagstiftningen sedan ned i sina beståndsdelar och på basis härav presenteras en förändringspalett som erbjuder en rad möjligheter att på olika sätt förändra anställningsskyddslagstiftningen.

Mats Glavå är docent och universitetslektor i arbetsrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och har publicerat ett flertal arbeten i ämnet. Han är sedan många år ansvarig för arbetsrättsutbildningen på juristprogrammet men har också lång erfarenhet som chef och chefsutbildare.