Länkstig

Uppsatser om återförsäljarnas värdeskapande och marknadsmyter kring proteinprodukter vann pris

Publicerad

Två uppsatser har vunnit Handelns forskningsstiftelses år 2022. De fyra uppsatsvinnarna tog emot sina priser av Lena Hansson, föreståndare på Centre for Retailing, på Handelns dag som anordnades av Göteborgs Köpmannaförbund i slutet av 2022.

I kandidatklassen har Viktor Gustafsson och Samuel Götesson vunnit med uppsatsen  "Återförsäljarbranschens värdeskapande" där man utfört en kvalitativ studie om hur svenska återförsäljare inom personbilsbranschen skapar värde i en tid av digitalisering.

Bild

Juryns motivering:
Uppsatsen studerar hur återförsäljare inom personbilbranschen hanterar värdeskapande i en verksamhet där de gått från att vara primärt säljare till att bli mer rådgivare i så väl det fysiska som det digitala mötet med kunderna som besöker fler kanaler för information före, under och efter köp. Denna utveckling är tydlig i många handelsbranscher idag och uppsatsen bidrar till ökad kunskap om -hur värde kan skapas i samverkan genom att bygga relationer som sträcker sig över tid och involvera kunderna i olika värdeskapande processer.

Uppsatsen "Återförsäljarbranschens värdeskapande" finns att ladda ner i fulltext i GUPEA.

I masterklassen var Niclas Forssten och Elisabeth Almgren vinnare med sin uppsats "Calling it vegetable ’prinskorv’ actually bothers me quite a lot". Vinnarna har utfört en kvalitativ studie där man har undersökt hur myter skapar betydelse för individers konsumtion av växtbaserade proteinprodukter.

Bild

Juryns motivering:
Genom att illustrera hur marknaden för växtbaserade proteinprodukter formas av myter visar författarna marknadsmyters betydelse för individers konsumtion och hur de påverkar marknaden. Marknadsmyter består av binära motsatser och spänningen mellan dessa använder individer för att konsumera utifrån sina ideal vilket påverkar hur de ser på produkter och vilka de väljer. Uppsatsen ger intressanta insikter om hur nya produkter kan marknadsföras och hur mytologisk förståelse kan användas för att både skapa nya men även omforma existerande marknader, inte minst i en mer hållbar riktning

Uppsatsen “Calling it vegetable ‘prinskorv’ actually bothers me quite a lot” finns att ladda ner i fulltext i GUPEA.

Om uppsatspriset

Handelns forskningsstiftelse delar ut två studentuppsatspris om 20 000 kr för bästa kandidat- respektive masteruppsats om handel. Utlysningen vänder sig till alla studenter på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Syftet är att stimulera studenter att studera och fördjupa sig inom frågeställningar som berör handel i sina kandidat- eller masteruppsatser.