Länkstig

Uppsats om svenskarnas nyhetskonsumtion de senaste 30 åren vinner SOM-priset 2022

Publicerad

Det prestigefyllda SOM-priset som varje år delas ut till den student som skrivit den bästa uppsatsen med hjälp av data från SOM-institutet går i år till Erik Espeland, Göteborgs universitet. Erik vinner priset för sin masteruppsats New Audiences, New Relationships to News Consumption?, som examinerades i våras.

Bild
Vinnaren av SOM-priset 2022, Erik Espeland.
Vinnaren Erik Espeland, Göteborgs universitet
Foto: Elisabeth Falk

Svenskars nyhetskonsumtion har inte ökat under de senaste 30 åren

Espeland tar sin utgångspunkt i att aldrig tidigare har så många haft så mycket att välja på när det kommer till nyheter. Aldrig tidigare har det heller varit så enkelt. Det stora utbudet av nyheter har emellertid inte gjort att alla tar del av dem. Forskare menar att klyftorna mellan de som är och inte är intresserade av politik riskerar att växa. Likaså har forskare varnat för att unga människor i allt lägre utsträckning tar del det stora nyhetsutbudet, vilket hänger samman med större normförändringar. I sin uppsats vill Espeland fördjupa diskussionen om vad det är som driver människors mediavanor och hur de hänger ihop med normförskjutningar i relation till det goda medborgarskapet. För att sätta saker i ett större perspektiv använder sig uppsatsförfattaren av SOM institutets långa tidsserier. Den undersökta tidsperioden sträcker sig mellan 1986–2019 och inkluderar 123 409 respondenter. SOM-undersökningarna går fritt att ladda ner för studenter, doktorander och forskare hos Svensk nationell datatjänst.

Över tid en ökad betydelse av politiskt intresse och ålder för nyhetskonsumtion

Resultaten visar att betydelsen av politiskt intresse och ålder har ökat över tid för nyhetskonsumtionen. Människors politiska intresse delar upp människors konsumtion av nyheter som vi tidigare inte har sett. I och med att politiskt intresse har ett samband med socioekonomiska resurser är den pågående utvecklingen oroande eftersom människor som redan idag står en bit ifrån politiskt inflytande kommer att fortsätta hamna efter. Kunskap om vad som händer i samhället är en viktig pusselbit för att kunna påverka utvecklingen.

Kommittén som delar ut priset på 8000 kronor består av medlemmar i SOM-institutets styrgrupp samt forskare anställda vid institutet.