Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Uppmärksamhet i Sydafrika kring svensk havsplanering

Publicerad

Motstridiga intressen när det gäller havets resurser har blivit tydliga i Sydafrikas kustregioner på senare tid. En planerad storskalig fiskodling i Algoa Bay utanför Port Elizabeth har väckt protester då den anses hota turismen som är en mycket viktig inkomstkälla i regionen. Samtidigt väcker svensk havsplanering intresse.

Mats Lindegarth från Göteborgs universitet väckte medialt intresse när han berättade om svenska erfarenheter om havsplanering vid ett seminarium i Port Elizabeth i slutet av augusti. Flera lokala tidningar rapporterade från seminariet då havsplanering har blivit ett Havsplanering omdebatterat ämne i Sydafrika. I en ledarartikel hänvisade man till Mats Lindegarths föreläsning och tog fasta på budskapet att blå tillväxt måste ske på ett hållbart sätt med hänsyn till ekosystemen.
- Jag pratade om vad som händer i Sverige och Europa när det gäller havsplanering och tog upp konkreta exempel på hur man jobbar med blå tillväxt hos oss, säger Mats Lindegarth.

Oro för turismen

Algoa Bay är ett område som är starkt inriktat på turism och arrangerar bland annat världsmästerskap i Iron man nästa år. Många turistföretagare är oroade över vad den planerade fiskodlingen kan få för effekter på turismen.
- Diskussionen visar att det inte bara är miljöintressen kontra ekonomi som som står i konflikt med varandra i havsplaneringen, utan även olika ekonomiska intressen som konkurrerar, i det här fallet turism kontra fiskodling, säger Mats Lindegarth.

Många likheter med Sverige

Den Sydafrikanska regeringen lanserade för tre år sedan ett massivt program för marin tillväxt som går under namnet Operation Phakisa. Enligt Mats Lindegarth är det många likheter med hur Europa jobbar med havsplanering, samtidigt som det finns en medvetenhet om att institutionerna fungerar annorlunda. Han slogs av likheterna med hur diskussionerna om havets resurser går i Sverige.
- När det gäller bedömning av vattenkvalitet och bioversitetstillstånd fanns det många likheter med hur vi jobbar. Det pratades också mycket om vikten av tvärvetenskap precis som inom Göteborgs universitet, säger Mats Lindegarth.

Fortsatt samarbete

Besöket i Sydafrika skedde inom ramen för ett erasmusutbyte med Nelson Mandela Metropolitan University. Institutionen för marina vetenskaper tilldelades tidigare i år ett nytt anslag från Erasmus plus som gör att det etablerade samarbetet kan fortsätta. Göteborgs universitet kommer bland annat att ta emot två mastersstudenter i upp till tio månader, och har möjlighet att ta emot och skicka forskare och undervisande personal. Mats Lindegarth skriver just nu en ansökan om utbyte kring havsplanering med en professor på Nelson Mandela Metropolitan University.
- Det får inte bli att att vi bara att vi reser och hälsar på varandra, utan utbytet måste resultera i konkret verksamhet, säger Mats Lindegarth.