Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Universitetskurs om biografiskt skrivande

Vill du lära dig mer om hur människor skriver om sina egna och andras liv i biografier och dagböcker och på bloggar? I vår ges den litteraturvetenskapliga kursen life writing på kvartsfart vid Göteborgs universitet. Bland föreläsarna finns Timbuktu och Nina Björk.

Life writing – biografiska genrer i förvandling ger 7,5 högskolepoäng och går på kvartsfart över hela vårterminen 2017. Den är på avancerad nivå, vilket innebär att du måste ha läst på grund- och fördjupningsnivå innan du blir behörig till kursen.

De öppna föreläsningarna är dock öppna för alla!

Kcecilia petterssonursansvarig är Cecilia Pettersson, universitetslektor och forskare i teaterstudier och litteraturvetenskap.

Vad är life writing?

– Life writing är en paraplyterm för skrivande som har ett liv, sitt eget eller någon annans, som objekt. Det kan röra sig om det egna livet, som i självbiografier, dagböcker och bloggar, men det omfattar också berättelser som sätter andra personer än den skrivande själv i centrum, såsom biografier och memoarer. Även sådan litteratur som traditionellt betraktats som fiktion, som till exempel romanen, kan klassas som life writing om berättelsen ifråga utger sig för att skildra en människas liv, säger Cecilia Pettersson.

Hur kommer det sig att intresset för genren växer, tror du?

– Det finns nog många förklaringar till det. Ett troligt skäl är den "verklighetshunger" som vi har sett exempel på inom många konstnärliga områden de senaste åren. Litteratur som bygger på något som faktiskt har hänt upplevs av många som mer sann och autentisk än ren fiktion. Sedan tror jag att den våg av sjukdomsskildringar som kommit det senaste decenniet också har bidragit. Dels för att sjukdom är en del av livet som berör oss alla - inte bara den sjuke utan även dem som befinner sig i hennes eller hans närhet - dels för att denna typ av berättelse skildrar svåra existentiella frågor, men trots allt ofta mynnar ut i ett ganska hoppfullt slut.

Vad ingår i kursen life writing?

– Kursen omfattas av tre offentliga seminarier dit vi bjuder in författare och/eller konstnärer som alla är aktuella med ett verk inom life writing-området. Till detta kommer ett antal kursseminarier då kursdeltagarna och lärarna diskuterar och analyserar dessa verk.

Vilka föreläsare har ni haft tidigare år?

– Seminarieserien har tidigare gästats av bland andra Susanna Alakoski., Ronny Ambjörnsson, Yvonne Hirdman, Kristian Lundberg, Göran Rosenberg och Maria Sveland.

Vet du än vilka som blir 2017 års föreläsare?

– Nina Björk har tackat ja till att komma och prata om sin nya bok, Drömmen om det röda: Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek. Hon gästar oss den 28 februari. Vi har några andra riktigt intressanta namn på gång men eftersom det inte är helt klart än kan jag inte avslöja något.

Går kursen att kombinera med annat, exempelvis arbete?

– Ja, kursen går på kvartsfart över hela terminen så det går absolut att arbeta samtidigt. Det viktiga är att man kan delta på de 5-6 kursseminarierna som kommer att ligga på fredagar mellan klockan 13 och 15 och på det tre offentliga seminarierna som hålls mellan 15-17 på tisdagar.

Sista ansökningsdag är den 15 december. Terminen pågår mellan den 16 januari 2017 och den 4 juni 2017.