Länkstig

Ungdomar bryter det digitala utanförskapet hos seniorer

Unga IT-utbildare ger ungdomar möjligheten att feriearbeta med att minska det digitala utanförskapet hos äldre. Samtidigt stärker erfarenheten ungdomarnas sociala, pedagogiska och entreprenöriella förmågor.

I år utspelar sig programmet Unga IT-utbildare i lokalerna på Institutionen för tillämpad IT. Programmet arrangeras av organisationen Rookie Startups i samarbete med Göteborgs stad. Ungdomarna, som ska börja sitt andra år på gymnasiet, genomgår inom programmet en bred utbildning och uppsöker sedan mötesplatser för seniorer som de umgås med och stöttar i deras användande av IT-tjänster.

Visionen som driver projektet är att minska det digitala utanförskapet för seniorer runtom i Göteborgs stad med hjälp av ungdomarnas kunskaper. Unga IT-utbildare vill samtidigt främja ungdomarnas ansvarstagande och entreprenöriella förmågor.

Socialt samspel främjar lärandet

– Utbytet mellan seniorer och ungdomar är väldigt fördelaktigt, säger Fabian Bunke. Han är en utav handledarna och nyligen examinerad systemvetare vid institutionen som i år har värdskapet för Unga IT-utbildares verksamhet.

– De seniorer som är kunniga inom IT brukar ofta nämna att de har sina barn och barnbarn att tacka. Vissa äldre har inte tillgång till sådana kontakter, och då är det roligt att få fylla den rollen. Det skapas en bra dynamik mellan ungdomarna och seniorerna, förklarar han.

Unga IT-utbildare
Handledaren Fabian Bunke och en utav de unga IT-utbildarna

Ett par IT-utbildare berättar om sin dag och att mötet med seniorerna innehöll samtal om livet. Det finns något mycket värdefullt i den typen av interaktion, menar Fabian. Han berättar att det skapas en avväpnad och trevlig miljö och att både seniorerna och ungdomarna lyser upp och har glädje av det sociala samspelet. Han ser att det gör att seniorerna blir mer benägna att testa på nya saker. Människor som har känt skepsis inför tjänster som Bank-ID och 1177, har ändrat sin inställning efter trevliga genomgångar med glada och kunniga ungdomar. Även genomgångar kring bedrägerier har varit väldigt uppskattade av de äldre.

Stärkta färdigheter

Ungdomarna får inom projektet utveckla sina färdigheter i pedagogik, kommunikation, planering och samarbete för att kunna möta de olika förkunskaper och personligheter som finns i seniorgruppen. En viktig del är också att ta lärdom av mötena med seniorerna och utveckla sitt material varje dag. Innan de påbörjar arbetet har ungdomarna fått en bred och grundläggande utbildning om digitaliseringens betydelse för samhället och hur olika digitala tjänster fungerar.

Inom ramen för programmet utvecklar varje grupp en produkt som syftar till att minska det digitala utanförskapet för äldre människor. En grupp använder sig exempelvis av gamification för att lära seniorerna att ansluta till en Bluetooth-högtalare, medan en annan sätter ihop en webbguide över olika digitala tjänster som de äldre kan ha nytta av.

Kommunikation och tålamod

För att avgöra om Unga IT-utbildare är något för en själv betonar Fabian vikten av att vara kommunikativ och serviceinriktad. Det krävs också en förmåga att läsa av människor för att kunna leverera ett gott resultat.

När det gäller den tekniska biten handlar det om verktyg som de flesta av oss använder dagligen och tar för givet.

– Om du är ungdom och har använt dig mycket av digitala hjälpmedel, passar du för rollen. Du behöver bara vara villig att kommunicera dina kunskaper och ha mycket tålamod, avslutar Fabian.