Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ulf Petrusson vid Juridiska institutionen får prestigefullt pris

Publicerad

Ulf Petrusson, professor på Juridiska institutionen
vid Handelshögskolan och föreståndare för Institutet för innovation och samhällsförändring, tilldelas Diamantpriset för 2015. Priset delas ut till årets technology transfer-personlighet av branschorganisationen SNITTS.

I motiveringen står bland annat: ”Årets vinnare har på många sätt bidragit på ett enastående sätt till att sätta fokus på forskningens nyttiggörande och har även bidragit till många av de verktyg som vi använder oss av idag. Han är visionären som påverkar såväl internationella företagsledare, rektorer som departement – samtidigt som han skapar konkret nytta för utförarna.”

Har utvecklat modeller för nyttiggörande av akademisk kunskap
Ulf Petrusson har under många år bedrivit forskning med fokus på immaterialrätt och innovation. Ett särskilt forskningsintresse har varit hur forskningsresultat kan förstås och hanteras som tillgångar, i samverkans- och nyttiggörandeprocesser. De senaste åren har fokus legat på att utveckla verktyg och modeller för universitets ansvarstagande i nyttiggörandeprocesser samt att möjliggöra för forskare att samverka och verka för nyttiggörande som en integrerad del av forskning och utbildning. Det har bland annat mynnat ut i boken ”Forskning och nytta” och en intern utvecklingsprocess vid universitetet.

– Det är roligt att vårt arbete uppskattas och uppmärksammas. Samtidigt fortsätter arbetet med att utveckla former för att möjliggöra universitetens och enskilda forskares hantering av kunskap och hur den bäst kan komma till nytta i samhället. Det är en stor och viktig fråga som går bortom det som brukar kallas ”technology transfer”. Som universitet och som enskilda akademiker har vi ett stort samhällsansvar för att den kunskap som genereras vid universitetet får största och bästa möjliga samhällspåverkan och genomslag i omvärlden, säger Ulf Petrusson.

Diamantpriset, som i år delades ut för sjätte gången, delades ut på SNITTS årliga konferens ”Innovation by Collaboration”, 14/9.

Fakta
Om diamantpriset

”SNITTS instiftade 2010 Diamantpriset som delas ut till årets technology transfer-personlighet! Syftet är att uppmärksamma duktiga individer som arbetar stödjande för att föra technology transfer i Sverige framåt. Diamantpriset är en årlig utmärkelse som delas ut under galamiddagen i samband med branschveckan – Innovation by Collaboration.”

Läs mer om Ulf Petrusson