Bild
Foto från ett spirometritest
Foto: Mostphotos/Lesley Holmberg
Länkstig

Trendbrott när lungsjukdomen KOL minskar i Sverige

Publicerad

Antalet personer som drabbas av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, har minskat kraftigt i Sverige. De allvarligare fallen har mer än halverats på 15 år. Det visas i en ny stor studie. Den främsta förklaringen är att allt färre röker. KOL är ett stort globalt hälsoproblem som årligen beräknas orsaka cirka 3 000 förtida dödsfall bara i Sverige.

Bild
Foto på Helena Backman
Helena Backman, studiens försteförfattare och forskare vid Umeå universitet samt projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten.
Foto: Umeå universitet

– Det är fantastiskt goda nyheter att vi nu får kvitto på att den minskade rökningen verkligen ger effekt på människors hälsa, säger Helena Backman, forskare vid Umeå universitet och projektledare inom Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten (OLIN)-studierna vid Region Norrbotten samt första författare till studien.

Lungsjukdomen KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är en av vår tids stora folksjukdomar. Den kan vara allt från lindrig till dödlig. Enligt uppskattningar från Hjärt-lungfonden avlider ungefär 3 000 personer varje år i Sverige till följd av KOL. Enligt världshälsoorganisationen WHO är KOL den femte vanligaste dödsorsaken i Europa. Rökning är den enskilt viktigaste riskfaktorn för KOL.

Viktigt förebygga rökning

Studien är ett samarbete mellan Umeå universitet, Göteborgs universitet, Region Norrbotten och Västra Götalandsregionen. Lowie Vanfleteren, universitetslektor vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets KOL-centrum är en av de göteborgsforskare som bidragit till studien:

 

Bild
Foto av Lowie Vanfleteren
Lowie Vanfleteren, universitetslektor vid Göteborgs universitet och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhusets KOL-centrum, som bidragit till studien.
Foto: Bildbyrån

– Det är ett viktigt budskap att de insatser samhället gör för att förhindra unga från att börja röka har så stor effekt på folkhälsan. Rökning orsakar många fall av KOL, som är en av de vanligaste dödsorsakerna i världen. I andra länder, bland annat i Sydamerika, ser vi nu en ökad incidens av KOL men i Sverige har vi brutit den trenden, kommenterar han.

Uppföljning pågår

Studien publiceras i tidskriften Respiratory Research, och resultaten visar att totalt cirka 7 procent av deltagarna hade kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Förekomsten i Norrbotten hade minskat med 41 procent jämfört med en motsvarande studie som genomfördes år 1994. För Västra Götaland finns däremot ingen tidigare studie att jämföra med. Nedgången är även markant i jämförelse med flera tidigare studier i andra europeiska länder.

Studien bygger på två undersökningar av sammanlagt 1839 slumpvis utvalda personer i åldern 21-78 år som genomfördes i Norrbotten och Västra Götaland under perioden 2009 till 2012.

– Arbetet att följa upp resultaten pågår, både här i Västra Götaland och i Norrbotten, men undersökningarna av forskningspersoner har pausats på grund av pandemin. I Västsverige handlar det om West Sweden Asthma Study, som leds av forskare vid Krefting Research Center vid Göteborgs universitet, säger Lowie Vanfleteren.

Kraftig minskning av allvarlig KOL

Störst var minskningen bland de allvarligare fallen. För personer med svår och medelsvår KOL kunde forskarna se en minskning med över 50 procent, det vill säga mer än en halvering, på 15 år. Cirka 3,5 procent av deltagarna i studien hade svår eller medelsvår KOL, jämfört med 8 procent i Norrbotten 1994.

Fortfarande är det många som lever med KOL utan att ens veta om det eller ha fått en diagnos. Studien visar att andelen som fått diagnos visserligen har ökat över tid, men att mörkertalet fortfarande är stort. Det finns idag ingen bot för sjukdomen KOL i sig, men däremot finns behandlingar som gör att många patienter kan leva med relativt små besvär av sjukdomen.

Titel: Decreased COPD prevalence in Sweden after decades of decrease in smoking

KOL-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

TEXT: Ola Nilsson, Umeå universitet och Elin Lindström, Göteborgs universitet