Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tre forskningsprojekt delar på 16,7 miljoner kronor

Publicerad

Göteborgs universitet är det lärosäte som beviljas mest forskningsmedel när Vetenskapsrådet (VR) fattat beslut i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap. Institutionen för historiska studier får cirka 16,7 miljoner kronor till tre olika forskningsprojekt.

Av totalt 1 078 inkomna ansökningar har 138 projekt beviljats bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 13 procent. Sammanlagt har nästan 730 miljoner kronor för perioden 2018–2024 fördelats, varav 156 miljoner (21 procent) tillfaller Göteborgs universitet.

shfaAv detta får historiska studier totalt 16 776 000 kronor i medel fördelade på tre olika projekt. En av de som får medel är Johan Ling, professor i arkeologi vid institutionen för historiska studier. Under perioden 2019–2022 får han årligen 1 325 000 kronor till forskning om hällristningar.

– Det är fantastiskt roligt att få pengar till detta projekt. Tillsammans med ett antal internationella forskare från olika regioner i atlantiska Europa har vi på senare tid diskuterat förutsättningarna för att iscensätta komparativ forskning på hällristningarna, precis vad detta projekt syftar till. Det är fint att vi nu kan realisera detta, säger han.

Projektet vill i detalj undersöka parallellerna mellan de skandinaviska hällristningarna och de från brittiska öarna, Galicien, norra Portugal och i synnerhet de hällristningar som finns på Iberiska halvön (den region som försett Skandinavien med koppar). Ett första steg kommer att vara att identifiera källorna till de motiv som liknar varandra, såsom sköldar, svärd och hjälmar men även andra företeelser som vagnar, musikinstrument och skeppsavbildningar. Med hjälp av 3D-teknik hoppas man kunna uppnå nya nivåer i dokumentationen av hällristningarna.

Ytterligare två projekt vid institutionen har beviljats medel från VR. Det ena är ett projekt inom historia lett av Helene Castenbrandt. Projektet kallat Varför långtidssjukskrivning? Kontinuitet och långtidssjukskrivning 1900-talet får under en fyraårsperiod totalt cirka 5,5 miljoner kronor.

Det andra projektet kallas Föremål för kultur och vetenskap och leds av historikern Christine Hansen. Det kommer att få 1 497 000 kronor under fyra års tid, motsvarande alltså cirka 6 miljoner kronor.

Projektbidrag till institutionen för historiska studier

Johan Ling, professor, institutionen för historiska studier
Hällristningar och maritim interaktion i atlantiska Europa
5 300 000 kronor

Helene Castenbrandt, forskare, institutionen för historiska studier
Varför långtidssjukskrivning? Kontinuitet och förändring under 1900-talet
5 488 000 kronor

Christine Hansen, fil dr, institutionen för historiska studier
Föremål för kultur och vetenskap
5 988 000 kronor

Läs mer: 156 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap från VR

För en fullständig redovisning av de beviljade bidragen se www.vr.se

Foto: Hällristning i 3D från Svenskt Hällristningsforskningsarkiv (SHFA)