Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teologi - ett ämne där frågor om Gud och politik möts

Hon hade först tänkt bli jurist, men insåg sedan att teologi också innehåller frågor om etik, politik och ekonomi. Nu hoppas Liv Nyman på en framtid som forskare.

Liv Nyman är ett bra exempel på hur det går att själv bygga en skräddarsydd examen med hjälp av fristående kurser. Hon började läsa filosofi på Göteborgs universitet, och i slutet av kursen kom de in på religionsfilosofi.

– Redan på gymnasiet tyckte jag att religionshistoria var roligt, och när nu läraren pratade om de här frågorna blev jag sugen på att läsa mer. Jag sökte till grundkursen i religionsvetenskap och insåg att det här verkligen är jätteroligt, säger Liv Nyman.

Bild
porträtt Liv Nyman

 

Ville arbeta med internationell rätt

Egentligen hade hon tänkt läsa juridik för att kunna arbeta med internationell rätt, men efter att ha börjat läsa religionsvetenskap och teologi tänkte hon om. Liv Nyman tyckte att hon redan hade hittat rätt forum för att diskutera frågor kring rättvisa och etik, där det dessutom gick att problematisera etiska frågor utanför lagtexterna.

– Jag insåg också när jag pratade med studievägledaren på juristprogrammet att de ämnena egentligen inte intresserar mig så mycket. Skatterätt, EU-rätt, sjöfartslagar… Det får någon annan hålla på med! Jag ville mer åt frågor om mänskliga rättigheter inom handel, och utvecklingsfrågor. Då slopade jag juristplanen. Jag kände att jag hade hittat det bästa när vi kom till slutet på den religionsvetenskapliga grundkursen.

Teologi påminner om filosofi

Då kom klassen in på frågor som etik, religionsfilosofi och systematisk teologi. Liv Nyman tycker i mångt och mycket att teologi påminner om filosofi – båda ämnena handlar om frågor som vem människan är, vad sanning, rättvisa och godhet är och vad som är meningen med livet.

– Det är inte så att teologin slår fast att ”Gud finns, därför bör vi leva så här”. Även teologiämnet är en väldigt kritisk vetenskap där man hela tiden ställer frågor och vänder och vrider på saker.

liv nyman stort porträtt

Vill komma närmare sanningen

Själv upplevde Liv Nyman att det var mycket som ställdes på sin spets när hon började läsa religionsvetenskap och teologi. Det blev en del inre brottning: vad tror hon egentligen – och varför?

– Jag är övertygad om att Gud finns, och däri ligger väl en del i viljan att försöka komma närmare sanningen – även om man såklart inte får sanningen av att läsa teologi. Det finns en glädje i att läsa detta. Folk får kickar av olika saker! Det här är spännande ämnen och saker jag vill lära mig mer om, och det utmanar mig.

Jämför två teologer

Liv Nyman läste vidare inom religionsvetenskap och teologi, bland annat kristendomens historia och tros- och livsåskådningsvetenskap. Samtidigt läste hon också kurser inom andra områden, som ekonomisk historia. Det är till god hjälp när hon skriver sin kandidatuppsats, där jämför hon två teologer och deras syn på det kapitalistiska systemet.

– Jag kombinerar teologi och ekonomi i min uppsats, jag skriver om kristen etik i relation till marknadsekonomi och kapitalism. Kursen i ekonomisk historia har gett kunskaper i ekonomi, jag hade inte kunnat skriva uppsatsen om det jag gör om jag inte hade läst den. Pusslet har fallit på plats väldigt bra!

Vill fortsätta inom akademin

Liv Nyman menar att många tror att teologi är något man bara läser om man ska bli präst, men så är det inte. Själv hon har aldrig känt något kall att bli präst. I stället har hon upptäckt att hon vill fortsätta inom den akademiska världen: läsa en master och sedan söka in på forskarutbildningen.

– Det har sakta men säkert blivit klart för mig att jag skulle vilja forska. Jag vill fortsätta hålla på med frågor inom etik och politik ur ett teologiskt perspektiv, och rättvisefrågor kopplat till ekonomi. Men det hade också varit roligt att få jobba mer praktiskt med dessa områden i kyrkan eller i organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor.

"Känns meningsfullt"

Hon menar att studierna har gett henne nya kunskaper och ett nytt språk för att ta sig an de frågor som intresserar henne. Liv Nyman tycker definitivt att ämnet religionsvetenskap och teologi kan passa många.

– Det är viktiga frågor om livet, människan och Gud, frågor som på ett eller annat sätt berör alla människor. Här finns mycket bra som världen behöver veta! När jag först tänkte att jag ville bli jurist handlade det om att försöka skipa rättvisa i världen. Här får jag utlopp för det, här finns många viktiga insikter. Det känns meningsfullt.

Religionvetenskap och teologi vid Göteborgs universitet

När Liv Nyman läste grundkursen i religionsvetenskap innehöll den ämnets alla olika inriktningar. I dag finns två grundkurser: en i religionsvetenskap (innehåller religionshistoria och religionsbeteendevetenskap) och en i teologi (innehåller kristendomens historia, bibelvetenskap och tros- och livsåskådningsvetenskap).

Vi har även en rad andra fristående kurser inom religionsvetenskap och teologi, som Kulturmöten och mellanösterns religioner, Religionsbeteendevetenskap och Religion, hälsa och alternativmedicin.

Dessutom finns ett teologiskt kandidatprogram.

Kontakta gärna studievägledare Kristina Svensson om du veta mer om studier i religionsvetenskap och teologi! Telefon 031–786 4519, e–post kristina.svensson@lir.gu.se

Bilderna är tagna av Johan Wingborg.

Fotnot: artikeln skrevs 2017.