Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Temanummer om etik i SO-undervisning

Publicerad

Det nya numret av tidskriften SO-didaktik handlar om etik i undervisningen. Olof Franck och Anna-Lena Lilliestam vid Göteborgs universitet är gästredaktörer.

Bild
Omslaget på tidskriften SO-didaktik
Tidskriften SO-didaktik.

– De etiska frågorna är ständigt närvarande i undervisningen. Ibland är de ett objekt för undervisning, det vill säga att undervisningen behandlar en etisk fråga och syftar till att utveckla elevernas moraliska mognad. Men lika ofta finns det en underliggande etisk problematik. Inte minst i de ställningstagande som läraren måste göra inför och i undervisningen. De olika artiklarna i temanumret behandlar båda dessa aspekter, säger Anna-Lena Lillestam, universitetslektor på institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.

SO-didaktik är en tidskrift med ett praktiknära fokus. Den ges ut av Stockholms universitet, men i det här temanumret om etik är Anna-Lena Lilliestam och Olof Franck gästredaktörer.

– En bärande idé med tidskiften är att både forskare och yrkesverksamma lärare ska bidra. De medverkande lärarna bidrar med beprövad erfarenhet ur sin praktik och aktuell forskning presenteras på ett lättillgängligt sätt utan att göra avkall på vetenskapligheten, säger Anna-Lena Lilliestam.

De tolv artiklarna i temanumret om etik spänner över ett brett område. De handlar bland annat om vad etisk kompetens är, etiska ställningstagande, hur skönlitteratur kan användas för att utveckla etisk kompetens, om balansen mellan SO-ämnenas fostrande och kunskapsinriktade delar, med mera.

Etik har en framträdande roll i alla SO-ämnen

– Dödshjälp, sexuella rättigheter och abort är exempel på aktuella diskussioner med etisk och moralisk relevans och med en given plats inom skolans religionskunskapsämne. Inom geografiämnet är hållbar utveckling ett centralt tema, det vill säga hur vi kan handla etiskt i relation till vårt jordklot och kommande generationer. I samhällskunskap fokuseras det mycket på frågor kring människors rättigheter, jämställdhet och demokrati. I historieämnet, slutligen, är ett centralt tema att förstå forna tiders människor på deras egna villkor och i deras kontext, vilket kan bli problematiskt i relation till en nutida kontext, säger Olof Franck, docent på institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs universitet.

Det senare kan till exempel skapa diskussioner när ett historiskt språkbruk står i konflikt med ett nutida. I artikeln ”När ord förändrar betydelse – kan man använda n- ordet i historieundervisningen?” skriver Anna-Lena Lilliestam om hur etiskt problematiska ord och uttryck kan hanteras i historieämnet. Hennes utgångspunkt är en autentisk affisch från en slavauktion i USA år 1769, ”Negroes for sale”, och en recension från 1940-talet av boken om Pippi Långstrump där Pippis pappa presenteras som ”negerkung”.

Hälften av artiklarna är skrivna av forskare vid Göteborgs universitet. De övriga sex är skrivna av yrkesverksamma lärare.

Tidskriften finns att läsa digitalt här.

För mer information:
Anna-Lena Lilliestam, e-post: anna-lena.lilliestam@ped.gu.se, telefon: 031-786 2258
Olof Franck, e-post: olof.franck@gu.se, telefon: 031-786 2011