Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Teaterstudier i Göteborg - en unik utbildning

En sammanhållen grupp studenter och lärare, täta kontakter med teaterlivet i stan, och en unik kombination av traditionella akademiska studier och praktiska moment. Att läsa teaterstudier vid Göteborgs universitet innebär mycket mer än teoretisk kunskap.

Ämnet kallas teatervetenskap vid andra lärosäten, vid Göteborgs universitet heter det teaterstudier och är lite speciellt: parallellt med moment där studenterna kommer i kontakt med de senaste teorierna inom humaniora, och lär sig att tillämpa dem, löper ett antal praktiska moment.

porträtt Yael Feiler Studenterna får pröva det som vi lär ut teoretiskt: det kan till exempel vara historiska trender. Då får studenterna skriva något och prova på olika dramaturgiska regler och normer för att se hur det påverkar resultatet – man kan ju ta samma stoff men paketera det på lite olika sätt, säger Yael Feiler, studierektor för teaterstudier vid Göteborgs universitet.

Sätter upp egna föreställningar

Studenterna får också öva sig på att regissera och prova på andra yrkesroller inom teatern, vilket resulterar i att de sätter upp egna mindre föreställningar.

– De får förbereda sig väldigt noga och använda sina klasskamrater som skådespelare, dramaturger, scenografer och andra nödvändiga yrken. Det brukar alltid vara väldigt kreativt och roligt med spännande resultat! De skapar även affischerna själva och får lite bidrag för extra kostnader som rekvisita.

Feminism, genusteori och postkolonialism

Den teoretiska delen innebär att studenterna lär sig att analysera dramer och föreställningar, lär sig skillnaden mellan olika typer av texter, studerar tvärvetenskapliga teorier som feminism, genusteori och postkolonialism och får fördjupad kunskap i teaterhistoria. Det innebär bland annat hur den politiska och sociala kontexten under olika historiska skeden har påverkat teatern och vice versa.

– Teatern ses aldrig som ett separat fenomen, utan en del av en samhällelig kontext. Precis som på andra teoretiska utbildningar inom humaniora skriver studenterna uppsatser. De lär sig tidigt att konstruera en text, att skriva akademiskt helt enkelt, säger Yael Feiler.

Dramaturger, skribenter, producenter och regissörer

Teaterstudier vid Göteborgs universitet är inte en yrkesutbildning, men den kan fungera yrkesförberedande eftersom studenterna ställs inför samma typ av både teoretiska och praktiska frågor som yrkesverksamma personer inom teatern gör.

– Som bevis kan man se väldigt, väldigt många teateraktiva personer i Göteborg som har gått den här utbildningen. De är dramaturger, skribenter, producenter och regissörer, och sitter i många viktiga positioner på till exempel Göteborgs stadsteater, Backa teater och i de fria grupperna.

Täta kontakter med teaterlivet

Utbildningen innebär också täta kontakter med teaterlivet i Göteborg – exempelvis bjuds regissörer in som föreläsare, och studenterna går på teater tillsammans med lärarna och får då ofta träffa personerna bakom föreställningen. Och inte minst är studenterna ute på en eller flera praktikperioder under sin utbildning, då de får följa en teaterinstitution eller någon annan verksamhet inom teatern.

– Sedan blir steget ut i arbetslivet inte så stort, studenterna har ju gjort praktik och det händer att de får jobb på samma ställe efteråt. Det är också underbart att det finns så mycket teater i Göteborg! Här finns en levande och mångfacetterad teaterscen.

Stark gemenskap

Yael Feiler framhåller också att eftersom ämnet teaterstudier är relativt litet, och studenterna jobbar tätt tillsammans med lärarna, bildas ofta en stark gemenskap i klasserna.

– Vi lärare känner våra studenter, studenterna känner varandra. Det blir en annan typ av sammanhållning än inom många andra ämnen.

Vid Göteborgs universitet ges teaterstudier som grund-, fortsättnings- och fördjupningskurs. Den som vill gå vidare kan ta såväl en magister- som en masterexamen i ämnet. Det finns även möjlighet att doktorera med inriktning teaterstudier.

Institutionen har ett utbytesavtal med Erasmus som innebär att studenterna kan läsa termin tre i Plymouth, Storbritannien. Många läser ytterligare en termin där.

Dessutom finns ett samarbete med Israel och Palestina som ger studenterna möjlighet att göra ett fältarbete vid the Freedom Theatre i Jenin och The Academy for Performing Arts i Tel Aviv.

Kontakta gärna studievägledare Camilla Alvhage för mer information, telefon: 031-786 4580, e-post: studiev.litt@lir.gu.se

Bild: Uzi Behar.