Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tar hälsopromotion till en ny nivå vid Nordens ledande e-hälsomöte

Beatrix Algurén, universitetslektor vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap, deltog med tre föredrag inom hälsopromotion vid Vitalis, Nordens ledande e-hälsomöte.
– Senaste åren har många nya tekniska lösningar utvecklats, den tekniska utvecklingen är i fokus och användaren glöms ofta bort inom e-hälsa. Det är användandet som skapar meningsfullhet och mervärde som kan bidra till bättre folkhälsa. Hälsopromotion kommer ha en given plats i framtiden inom vård och omsorg och vi måste passa på att vara med i utvecklingen!

Ett av Beatrix Alguréns föredrag var "Automatisk förslag på träningsövningar via strukturerad utredning av individens behov".
– Det är en innovationsidé som jag presenterade tillsammans med träningsprogram Mobilus AG. Syftet är att främja fysisk aktivitet och motverka pandemin av fysisk inaktivitet som av hälso- och sjukvården identifierats som en viktig del.

Individens egen upplevelse av hälsa

Beatrix Algurén föreläste även om "Bästa vård och omsorg genom strukturerad journal och genomförandeplan – behöver vi kvalitetsregister?" samt "PROMIS – så kan vi dokumentera individens behov på ett tillförlitligt sätt i journalsystem".
– Jag vill inspirera och visa möjligheter med ett strukturerat journalsystem med information om individens egen upplevelse av hälsa men också behovet av att sortera upp den mängd av information som dokumenteras inom vård och omsorg.

Beatrix Alguréns tidigare forskning visar att trots att många matar in information i kvalitetsregister så används sällan informationen för lärandet, kvalitetsförbättring och beslutsstöd.
– Det skapar frustration och extra belastning för vård- och omsorgspersonal istället för att skapa en bättre förståelse för deras arbete och resultat som bidrar till meningsfullhet, ökad motivation och bättre folkhälsa.

En möjlighet att lyfta hälsopromotiva förhållningssätt

Nationellt och internationellt pågår just nu ett paradigmskifte till en mer personcentrerad vård och omsorg och ett stort arbete med framtidens vårdinformationsmiljöer.
– Det är en unik och nödvändig möjlighet att lyfta hälsopromotiva förhållningssätt och hälsofrämjande insatser inom vård och omsorg. Jag blev mycket glad när programansvarig för e-Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting i sitt föredrag om omställningen av vården sa att vi måste börja jobba mera med hälsopromotion.

Tidigare student presenterade Hälsocoach online

Även Moa Persson, före detta student från Hälsopromotionsprogrammet, medverkade vid konferensen. Föreläsningen handlade om "Hälsocoach online – hälsovinster på invånarens villkor".

Mer information

Kontakt: Beatrix Algurén, telefon: 0766-184218, e-post: beatrix.alguren@gu.se

Forskning: Forskning inom tema Hälsopromotion

Utbildning:
Hälsopromotion, välj mellan två inriktningar:

Läs mer om program och kurser

Program och kurser öppnar för sen anmälan den 15/7 2019