Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska damfotbollslagets karriärvägar

Rebecca Andersson läser en internationell master i idrottsvetenskap vid institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Under våren har hon tillsammans med universitetslektor Natalie Barker-Ruchti författat en artikel som publicerats i ”Soccer & Society”. De menar att det är viktigt att inse idrottskarriärens intensitet i kontrast till andra livsfaktorer, förstärka studiesupport och uppmuntrande av studier.

Artikeln utforskar svenska damfotbollslagets karriärvägar, från sina yngsta år till sina nuvarande roller som professionella spelare.
– Vi vet idag ytterst lite om hur idrottare utvecklar sina idrottskarriärer i förhållande till många komplexa faktorer så som exempelvis akademisk karriär, arbete, privatliv med mera.

Intervjuer med Sveriges främsta fotbollsspelare

Rebecca Andersson och Natalie Barker-Ruchti intervjuade sju av Sveriges främsta fotbollsspelare för att se hur deras karriärvägar har utvecklats. Detta gjordes ihop med ett biografiskt verktyg i form av rutnät. Spelarna fick för att förtydliga sin bild av viktiga händelser, perioder och beslut som påverkat dem och deras karriärer fylla i uppgifter om detta i rutnätet.
– Resultatet visar tydligt att fenomenet är komplext, men mönster kan identifieras i spelarnas karriärer som utvecklas parallellt med olika samhällssystem.

Påfrestande karriär

Artikeln fokuserar på hur spelarna ser tillbaka på sina karriärer, hur de ser på sin framtid som professionell fotbollsspelare och tiden därefter proffskarriären.
– Vårt resultat visar på obefintliga så kallade flerdimensionella karriärer med fotbollsprofilskolor, då spelarna inte lyckats utveckla någon form av akademisk karriär vid sidan av sin fotboll.

Viktiga fynd i studien

Viktiga fynd i denna studie var följande.

Spelarna uttrycker en form av mentalt påfrestande karriär ur många olika perspektiv.
– De efterfrågar en tidigare fysiskt förberedande period ihop med sin elitsatsande karriär för att undvika skador. Detta är också något som vi uppmuntrar utbildare till att förmedla tydligare.

– Att inse idrottskarriärens intensitet i kontrast till andra livsfaktorer. Vi frågar oss vad spelarna kan förvänta sig efter en sådan kraftfull investering av tid, träning och prestation. Det var uppenbart att även spelarna ställde sig denna fråga, trots Sveriges stora satsningar på damfotbollen idag.

Forskarna uppmuntrar också idrottsprofilskolor att förstärka studiesupport och uppmuntrande av studier, som tyvärr blir alltför bortprioriterat på grund av fotbollen.
– Förbund och idrottsskolor behöver ett större utbyte av perspektiv och dialog för att kunna samköra dessa vägar ytterligare, och inte tvinga spelarna att välja fotboll eller studier när detta ska vara kombinerat.

Bättre rekommendationer och praxis för fotbollsspelare

Rebecca menar att studien kan implementeras på förbund och organisationer som utbildar ledare och spelare i Sveriges fotbollssamhälle.
– Kunskapen är speciellt viktig för svenska fotbollsförbundet och nationellt godkänd idrottsutbildning konceptet, högstadieskolor som anpassar fotbollsprofil för att utveckla flerdimensionella karriärer som inkluderar både en akademisk -och fotbollskarriär.

Riksidrottsförbundet som är ett större förbund på nationell och internationell nivå som berör alla ungdomars karriärer inom fotboll samt större internationella organisationer som FIFA och UEFA har fått tillgång till artikeln. Resultaten kan användas för att skapa bättre rekommendationer och praxis.
– När, var och hur denna kunskap skall implementeras är svårt att bedöma men vår studie ger en bra överblick. Jag tror främst på att implementera det i NIU skolor då de betygen är avgörande för framtida karriärövergångar för spelarna. På så vis kan dessa framgångsrika spelare med erfarenhet erbjuda framtida fotbollsspelare samt ledare direktiv och kunskap om hur de skall fullfölja en karriär istället för att tvingas välja.

Något överraskande kunde Rebecca se betydligt mer mönster än hon hade vågat hoppats på, speciellt i vissa åldrar.
– Jag kunde också tyda mer med hjälp av rutnätet som visade att dessa spelare tvingats fatta en mängd beslut tidigt i livet om sin fotbollskarriär.

Rebecca menar att det är spännande att den motivation och ihärdighet som spelarna har, trots att i princip alla spelare någon gång tänkt tanken att sluta.
– Det är komplext och spännande att fråga om hur de bestämt sig för att fortsätta och inte varför de inte slutade. Det överraskade mig att de inte tillät sig själva att se längre fram än sin fotboll över huvud taget, men jag tolkar det som att tiden inte fanns för detta.

Inspirerande forskning och spännande utbildning

När Rebecca började sina studier på IKI blev hon genast inspirerad av Natalies studie inom fotbollscoaching som då nyligen publicerats.
– Vår studie influerades från den men med spelarperspektiv istället. Jag har utvecklat mitt akademiska skrivande enormt och möjligheterna till samarbeten vid IKI är mycket god. Utbildningen är enligt mig väldigt intensiv men enormt spännande och lärorik.

Planer efter examen

Efter examen har Rebecca följande planer.
– Jag drivs mot att coacha, doktorera och att få fortsätta forska en dag. Tillsvidare arbetar jag på Förening och Idrott i Mölndals stad och trivs även där väldigt bra med härliga kollegor!

Mer information

Läs artikeln: Career paths of Swedish top-level women soccer players

Läs mer om utbildningen: International Master In Sport Science