Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Studenter vill utvidga Kvibergs kulturarv

Publicerad

Tre frågor till Hampus Lindblom, student på masterprogrammet kulturarv och modernitet, som just nu bedriver ett fältprojekt kring dolda kulturarv i Kviberg.

Kan du berätta om fältprojektet?

– Projektet ligger inom ramen för kursblocket “kulturarvsprojektet” som pågår under en termin. Kursen går ut på att vi ska utföra fältstudier i ett område. När vi blev tilldelade Kviberg som vårt undersökningsområde fick vi samtidigt ställa oss frågan om vad vi själva tycker att det finns för kulturarv kopplade till området. Vi kom överens om att Kviberg har en etablerad historieskrivning och kulturarvsstatus i form av Kvibergs kaserner, Kvibergs marknad och Kvibergs kyrkogård. Därför bestämde vi oss för att forska på vad vi anser vara mer dolda kulturarv och historier på platsen. Både sådant som inte är synligt i området, men också vad som finns bakom, eller inom, det etablerade.

Hur arbetar ni?

– Programmet är tvärvetenskapligt mellan etnologi, arkeologi och historia vilket innebär att vi lägger upp vår individuella forskning på olika sätt. Vissa arbetar tvärvetenskapligt mellan ämnena medan andra utför mer typiska arbeten för sitt profilämne. Forskningen sker i grupp eller individuellt, men vi diskuterar hela tiden i helklass om hur det går för oss och vart vi vill nå med vårt arbete. Det är viktigt att vi kommunicerar och hjälps åt när det behövs, eftersom det är meningen att våra enskilda arbeten ska kunna samlas ihop under en gemensam inledning och förhoppningsvis ges ut som en antologi. Vi har även startat en blogg och en Facebook-sida vilket är en del av vårt publika arbete för att nå ut till allmänheten och sprida den kunskap vi får fram om Kviberg.

Vad är det för dolt kulturarv ni vill synliggöra?

– Vårt syfte är att visa på den mångfald som kan finnas i ett närområde genom att lyfta fram och berätta om fler kulturarv än de vi anser vara etablerade. Dock vill vi inte ersätta den etablerade bilden av Kviberg med dessa dolda utan visa på den bredd av kulturarv och historia som finns i området. Vårt mål med projektet är att utvidga Kvibergs kulturarv så att den innefattar så många perspektiv som möjligt. Att ge de som bor där idag och alla andra som är intresserade en chans att ta del av nya perspektiv och bortglömda historier som vi forskar fram. Vi vill inte fastställa ett kulturarv utan ge människor möjligheten att få uppleva den pluralism som finns inom begreppet.
 

Läs mer:

Läs mer om fältprojektet och studenternas arbete på bloggen: Kulturarv Kviberg

Här hittar du mer information om masterprogrammet: Kulturarv och modernitet