Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stort intresse för personcentrerad vård när Schweiz största vårdutbildningscenter var på besök

Stort intresse för personcentrerad vård när Schweiz största vårdutbildningscenter var på besök

Besök från BernBerns vårdutbildningscenter (Berner Bildungszentrum Pflege) är Schweiz största högskola för vårdutbildningar. De vill uppdatera sina vårdutbildningar för att möta framtidstrender och förändringar inom hälso- och sjukvården. Deltagarna var 12 personer ur styrelsen och ledningsgruppen. Man valde att besöka Sverige för att svensk hälso-och sjukvård har genomgått flera av de omstruktureringar och trender som är på väg till Schweiz, som exempelvis digitalisering, kvalitetssäkring, höjd transparens och tilltagande öppenvård.

Svenska vårdorganisationer räknas till nydanarna inom reformeringen av vårdutbildningar. Berns vårdutbildningscenter ville besöka ledande kliniker och utbildningscenter och lära känna "Best Practice" exempel. Studieresan fokuserade på kvalitetssäkring och patientsäkerhet, hur digitalisering och öppenvård har påverkat affärsmodeller, kompetensförsörjningen samt förändringar i kraven på sjuksköterskors arbetsuppgifter och kompetenser. Besöket var mycket uppskattat av deltagarna som var särskilt intresserade av personcentrerad vård som utgångspunkt för både hälso- och sjukvård och utbildning.

Catarina Wallengren och Carina Sparud Lundin på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, och båda GPCC-forskare, var värdar vid besöket. De genomförde ett föredrag på temat Person-centred care - evidence, assumptions and room for improvement - consequences for health care, health care educations and nursing.

TEXT & BILD: Carina Sparud Lundin