Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Staffan Björk deltar i grupp som ska positionera spel som eget forskningsområde

I början av 2014 startar 'Agenda: GAME' - ett projekt som tar ett första steg till att positionera spel som ett eget forsknings- och innovationsområde med siktet ställt på framtiden.

Staffan Björk från Avdelningen för Interaktionsdesign ansvarar för processledningen vilket innebär att han kommer anordna workshops, kontakta intressanta aktörer och sammanställa resultat.

Bakgrunden är att svenska spelutvecklare är bland världens absolut främsta i en global bransch som förutspås en lysande framtid - men trots detta saknas en nationell strategi för hur Sverige långsiktigt stärker sin globala konkurrenskraft och säkerställer framtida export och tillväxt.

Enligt Staffan Björk riskerar Sverige att tappa sin position som spelutvecklare om man inte stödjer spelindustrin, då alla andra länder som har en stark industri gör det, och man missar en stor chans att påverka andra industrier.

Spel är en av världens snabbast växande industrier, och Sverige är bland världens topp-tio exportörer. Anledningen enligt Staffan Björk är att Sverige har en bra utbildningsnivå och stor spridning av PC och internet. Samtidigt finns det flera missuppfattningar kring spel och dess utövare, bland annat att det bara är tonårskillar som spelar. Spelandet är dock mer utbrett och fungerar mer än som förströelse. Det stärker gemenskapen, övning samarbete, träning i engelska samt mer strukturerat tänkande och teknikvana.

Projektet har beviljats planeringsbidrag inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och sträcker sig över 2014. Möjlighet finns att göra en större ansökan därefter.

Läs mer här.

Artikel i Computer Sweden.