Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkforskare tilldelas stipendium av Svenska Akademien

Publicerad

Karin Helgesson har tilldelats Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2017. Stipendiet delas ut som stöd och belöning för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket.

Karin HelgessonSvenska Akademien har beslutat tilldela Karin Helgesson och Memet Aktürk-Drake Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2017. Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per mottagare.

– Det var en väldigt glad överraskning. Det här är ju inget man söker själv så jag ser det som en uppmuntran i arbetet, säger Karin Helgesson.

Undersöker platsannonser

Karin Helgesson disputerade 2011 med avhandlingen Platsannonsen i tiden. Den orubricerade platsannonsen 1955-2005.

– Just nu håller jag faktiskt på med en studie där jag återvänder till de kära platsannonserna och ser vad som hänt sedan sist. Det har hänt väldigt mycket i samhället under de här åren som gått, både vad gäller vår arbetsmarknad och med hur vi läser och konsumerar texter på nätet.

I språkvetenskapliga sammanhang har hon skrivit en mängd artiklar och kapitel i olika utgåvor och rapporter. Nyligen var hon till exempel en av redaktörerna för antologin Text och kontext. Perspektiv på textanalys. För närvarande är hon knuten till Institutionen för svenska språket som universitetslektor och viceprefekt.

Delar med forskare från Stockholms universitet

Den andra stipendiemottagaren Memet Aktürk-Drake blev fil.dr vid Stockholms universitet 2015 och har medverkat i flera språkvetenskapliga utgåvor med olika artiklar. För närvarande är han knuten till Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Han har även haft uppdrag för Utrikesdepartementet vid EU-representationen i Bryssel.

De senaste årens mottagare av stipendiet:

2014 Mikael Roll och Vladimir Naydenov
2015 Julia Prentice och Steffen Höder
2016 Rickard Melkersson och Gustaf Skar

Foto: Kristina Holmlid