Bild
Tångodling till havs
Sophie Steinhagens forskning handlar om hållbar användning av tång. Hon kartlägger tången och undersöker både tångens kemi och odlingsmöjligheter.
Länkstig

Sophie Steinhagen får kungligt stipendium för forskning om hållbar tångodling

Publicerad

Sophie Steinhagen har tilldelats stipendium ur Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för att utveckla sin forskning om hållbar tångodling i Sverige.

För mig betyder det här stipendiet att min forskning om tång är viktig och betydelsefull, men också att det börjar bli större acceptans för förnybara resurser som är både industriellt användbara och samtidigt hållbara, säger Sophie Steinhagen, forskare på institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet.

Främja hållbar blå ekonomi

Sophie Steinhagens forskning handlar om hållbar användning av tång. Hon kartlägger tång på norra halvklotet och undersöker både tångens kemi och odlingsmöjligheter.

Bild
Sophie Steinhagen med labbrock i labbet.
Sophie Steinhagen är forskare vid institutionen för marina vetenskaper, Tjärnö.

– Jag vill å ena sidan skydda den biologiska mångfalden i havet, å andra sidan främja en framtida hållbar blå ekonomi. Om det senaste århundradet handlade om industrialisering och utnyttjande av jordens resurser för att göra så stora framsteg som möjligt, så börjar vi nu lära oss att våra ekosystem – och särskilt våra hav – har värdefulla resurser som behöver skyddas, säger Sophie Steinhagen.

Storskalig odling av havssallat

Sophie Steinhagen har i sitt nuvarande projekt fokuserat på att undersöka storskalig odling av havssallat i så kallade ”havsodlingar” i det öppna havet på västkusten. Stipendiet gör det möjligt att utvidga studierna till arter som övervägande växer i Östersjöområdet.

– Jag vill undersöka Östersjötångens biologiska mångfald och artspecifika odlingsmöjligheter för att ta reda på om vi kan använda den som förnybar resurs i framtiden, säger Sophie Steinhagen.

Text: Annika Wall

Fakta

Sophie Steinhagen får stipendium för forskningsprojektet ”Hållbar tångodling i Sverige – diversitet och optimala odlingsförhållanden".

Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med H.M. Konungens 50-årsdag.

Stiftelsen har som ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.