Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Socialrätt under omvandling - om solidaritetens och välfärdsstatens gränser

Publicerad

Juridiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet arrangerar den nordiska konferensen Socialrätt under omvandling - om solidaritetens och välfärdsstatens gränser, 1-2 februari 2018.

- Det är viktigt att samla Nordiska socialrättsliga forskare för att diskutera det aktuella temat, särskilt i tider där gränserna för solidaritet och välfärdsstat ifrågasätts och varningsord hörs om en nordisk välfärdskris,

säger Thomas Erhag och Sara Stendahl, professorer i offentlig rätt vid Juridiska institutionen.
 

Välfärdsstatens förverkliganden genom rättslig reglering förändras kontinuerligt på detaljnivå men finansiella kriser, migrationsströmmar, nya sätt att se på distinktionen mellan offentligt och privat har inneburit att socialrätten också har utmanats på principiell nivå. Globaliseringen och internationaliseringen av rätten har skapat nya möjligheter för människor att mötas över gränserna, vilket i sin tur också betyder att den rättsliga materian blir allt mer mångfacetterad och pluralistisk till sin natur. Utvecklingen har därmed också inneburit att förverkligandet av välfärdsstaten förändras. Det sker idag utifrån nya parametrar som i sin tur inte fanns vid välfärdsstatens tillblivelse eller dess framväxt under 1900-talet.

Den beskrivna utvecklingen aktualiserar betydande juridiska, etiska och politiska överväganden. Överväganden i fråga om rättslig status och individens rättsliga ställning sätts i nytt ljus. Den moderna nordiska välfärdsstaten står inför nya problem som måste lösas. Vem har rätt till tillgång till välfärdsstaten? Hur förverkligas effektivitet och materiell rättssäkerhet? Den övergripande frågan blir således hur välfärdsstaten kommer till uttryck och vilka förändringar som kan skönjas. Systemet utmanas när människors utsatthet ser annorlunda ut. Men kan vi säga att kunskapen om denna utsatthet är större och att det trots det är så att vi kan se en återkomst av fattigvården?

Inbjudna talare är professor Anna-Sara Lind, Uppsala universitet och professor Matti Mikkola, Helsingfors universitet. Presentationer under konferensen behandlar frågor om fattigdom i de nordiska länderna, skälig levnadsstandard, rätt till utbildning och sjukvård, sjukförsäkring, socialförsäkring m.fl.