Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Simon Henriksson i DNA-laboratoriet.
Simon Henriksson har gjort sitt masterarbete på Tjärnö marina laboratorium. DNA-analyser på labb har varit en viktig del i arbetet.
Foto: Carl André
Länkstig

Simon Henriksson prisas för masteruppsats om torskens ursprung

Publicerad

Simon Henriksson vid institutionen för marina vetenskaper är en av pristagarna när Dyrssenpriset 2021 för bästa masteruppsats delas ut på Havsforskningsdagarna. Uppsatsen handlar om Västerhavets torskbestånd och visar att det finns hopp för kusttorsken.

Grattis, hur känns det? 

– Det är en stor ära att bli uppmärksammad för sitt arbete och att få presentera det på Havsforskningsdagarna där folk från så många olika discipliner är på plats. Jag känner även en stor tacksamhet gentemot mina handledare Carl André och Ricardo Pereyra. De har båda gett mig mycket stöd under arbetets gång.

Vad handlar din masteruppsats om? 

– I uppsatsen försöker vi förstå populationsstrukturen hos unga torskar i Västerhavet. Vi analyserade ett urval av genetiska markörer för att se om fiskarna kommer från ett kust- eller utsjöbestånd, och om de uppvisar tecken på lokala anpassningar.

– Resultaten antyder att det fortfarande finns ett kustbestånd med torsk längs svenska västkusten. Det är väldigt intressant ur förvaltningssynpunkt eftersom många trott att kusttorsken varit så gott som utfiskad.

Vad gör du nu?

– Eftersom vi tyckte att resultaten var så spännande utökades projektet, och jag anställdes som projektassistent på Tjärnölaboratoriet. Nu gräver vi lite djupare i torskens populationsstruktur, och inkluderar torsk från ytterligare provtagningar för att undersöka om resultaten varierar mellan olika år. Vi använder också fler populationsgenetiska metoder.

– I framtiden vill jag gärna fortsätta med forskning inom fiskekologi och populationsgenetik, och bidra till bättre förståelse och förvaltning av vilda populationer.

Hur ska du använda prispengarna?

– Pengarna är öronmärkta för investeringar i ny dykutrustning och aktiviteter som bidrar till att utveckla min barnsliga nyfikenhet för livet under ytan.

Dyrssenpristagare 2021

Kinlan Jan, Stockholms universitet, (förstapris) för examensarbetet Copepod feeding preferences along the Baltic Sea environmental gradients – an assessment of zooplankton interactions using DNA metabarcoding.

Simon Henriksson, Göteborgs universitet, (andrapris) för examensarbetet Mixed origin of juvenile cod on the Swedish west coast – a population genetic study

Kimberly Arfwedson, SLU Aqua, (hedersomnämnande) för examensarbetet Ecological Representativity of Marine Protected Areas along the Swedish West Coast – evaluating the effectiveness of the existing network and identifying expansion opportunities in the Skagerrak

Prisutdelningen sker vid Havsforskarföreningens årsmöte den 24 november. Årsmötet hålls i år både på plats och digitalt via zoom. Mer information här: Havsforskningsdagarna 2021.

 

Svenska Havsforskningsföreningen utser årligen vinnare av Dyrssenpriset för bästa examensarbeten inom det marina området på masternivå. Prissumman är 10 000 kr för första pris och 5 000 kr för andra pris. Priset är instiftat av Svenska Havsforskarföreningen till David Dyrssens minne (1922 – 2011), professor emeritus i analytisk kemi vid Göteborgs universitet.