Bild
Sjögurka i hand
Uppfödning av röd signalsjögurka för användning inom cirkulärt vattenbruk är ett av projekten som får forskningsbidrag från Formas.
Foto: Albin Dahlin
Länkstig

Sex projekt om havet får forskningsbidrag

Publicerad

Uppfödning av sjögurkor, förbättrade prognoser för algblomningar i Mellanöstern och klimateffekter av musselodlingar. Det är tre exempel på forskningsprojekt vid Göteborgs universitet som delar på 22 miljoner kronor i bidrag från forskningsrådet Formas.

Forskningsprojekt till forskare tidigt i karriären

Stefano Bonaglia, Institutionen för marina vetenskaper
Vilket bidrag ger musselodling till utsläpp av växthusgaser? En kombination av empiriska studier och livscykelanalys
Bidrag: 3 999 996 SEK

Bastien Queste, Institutionen för marina vetenskaper
Förbättrade prognoser för skadliga algblomningar i Mellanöstern- småskaliga oceanografiska processer påverkar vattenkvalitet och livsmedelsproduktion.
Bidrag: 3 998 560 SEK

Ellen Schagerström, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Uppfödning av röd signalsjögurka för användning inom cirkulärt vattenbruk
Bidrag: 3 998 892 SEK

Sophie Steinhagen, Institutionen för marina vetenskaper
En första handbok för användning av hållbara marina resurser – Bestämning av odlingspotentialen och kommersiellt relevanta föreningar av havssallad (Ulva spp.) längs den svenska kusten.
Bidrag: 3 999 276 SEK

Forskningsprojekt

Henrik Pavia, Institutionen för marina vetenskaper
Kommer havsförsurningen att leda till storskalig förlust av våra tångskogar?
Bidrag: 2 997 500 SEK

Erik Sandblom, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Deformerade hjärtan i intensivt odlad fisk: Betydelse för vattenbrukets hållbarhet i en föränderlig värld
Bidrag: 2 997 617 SEK

Fakta om utlysningen

I Formas årliga öppna utlysning finns två bidragsformer att söka: Forskningsprojekt för forskare tidigt i karriären och forskningsprojekt. Projekten som väljs ut ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och bidra till en hållbar utveckling. I år var det mindre än 15 procent av ansökningarna som beviljades.