Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Snäckor på rad i klippskreva.
Fyra av de sex beviljade projekten handlar om inversioner, som är ett slags mutation i DNA. Allt mer forskning tyder nu på att inversioner kan ha stor betydelse för hur nya arter bildas och hur arter anpassar sig till olika livsmiljöer.
Foto: Roland Carlsson
Länkstig

Sex marina forskningsprojekt beviljade anslag från Vetenskapsrådet

Publicerad

Sex forskare på Institutionen för marina vetenskaper får tillsammans nästan 23 miljoner kronor från Vetenskapsrådets utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2021: Emma Berdan, Kerstin Johannesson, Rebekah Oomen, Helle Ploug, Marina Rafajlovic och Anna Wåhlin.

Institutionen för marina vetenskaper har i år fått rekordmånga bidrag beviljade från Vetenskapsrådets utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap – hela sex projekt. Göteborgs universitet har fått totalt 23 bidrag beviljade om sammanlagt 87 508 000 kronor.

– Det är naturligtvis väldigt roligt att så många av institutionens forskare blivit beviljade medel, säger Katarina Abrahamsson, tf prefekt på Institutionen för marina vetenskaper.

Flera bidrag till forskning om inversioner

Fyra av de sex beviljade bidragen handlar om inversioner. Inversioner är en slags mutationer där bitar av en kromosom har vänt sig 180 grader så att en dna-sekvens hamnar i bakvänd ordning. Allt mer forskning tyder nu på att inversioner kan vara en viktig pusselbit för hur nya arter bildas och hur arter anpassar sig till olika livsmiljöer.

– Det är väldigt “hett” med inversioner i forskningen just nu. I mitt beviljade forskningsprojekt vill jag söka svaret på frågan om inversionerna också påskyndar utveckling av nya arter av snäckor, säger Kerstin Johannesson, professor på Institutionen för marina vetenskaper.

Havets betydelse för klimatet

Forskning om havets betydelse för klimatet får också projektbidrag från Vetenskapsrådet. Anna Wåhlin, professor i oceanografi, får totalt 4 700 000 kronor för sin forskning om havsströmmar vid Antarktis glaciärfront och Helle Ploug, professor i marinbiologi, får 3 670 000 kronor för sin forskning om kiselalgers betydelse för havets biologiska kolpump.

Vi ska undersöka interaktioner mellan kiselalger, bakterier och encelliga djur och kartlägga flödet av kol och näringsämnen mellan dessa för att förstå kopplingen mellan småskalig och storskalig transport av koldioxid i havet, säger Helle Ploug.

Vetenskapsrådet har i år fått in 1682 ansökningar till utlysningen inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2021, där beviljandegraden för projektbidrag är 23 procent, och beviljandegraden för etableringsbidrag är 13 procent. Totalt beviljar VR drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2021–2025.

Läs mer om 2021 års utlysning på Vetenskapsrådets webbplats.

Text: Annika Wall

Beviljade bidrag till Institutionen för marina vetenskaper

Emma Berdan
Projektbidrag 3 400 000 kr 2021–2025
”Dynamiska variationer: Evolution inom inversioner”

Kerstin Johannesson
Projektbidrag 3 600 000 kr 2021–2025
”Kromosomala inversioners påverkan på fitness – empiriska studier”

Rebekah Oomen
Etableringsbidrag 4 000 000 kr 2021–2025
”Mekanismer som separerar bestånd av torsk i en hybridzon”

Helle Ploug
Projektbidrag 3 670 000 kr 2021–2025
”Nytt fokus på kiselalgers phycoshpere och den biologiska kolpumpen i havet”

Marina Rafajlovic
Projektbidrag 3 600 000 kr 2021–2025
”Hur variation i kromosomers omblandning på verkar uppkomsten av nya arter”

Anna Wåhlin
Projektbidrag 4 700 000 kr 2021–2025
”Fluidmekanik vid en Västantarktisk glaciärfront: Ny teknik möjliggör forskning av ett unikt system”