Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Satsning på forskning om klimatförändringar och ekonomisk tillväxt

Publicerad

Vetenskapsrådet har den 3 november tilldelat projektet Klimatförändringar och ekonomisk tillväxt 8 miljoner kronor. Pelle Ahlerup, docent i nationalekonomi, är en av forskarna i den tvärvetenskapliga studien.

– Vi vill gå in mer på djupet i frågan om klimatförändringar påverkar förutsättningarna för ekonomisk tillväxt. Det vi fokuserar på inom detta projekt är hur politisk stabilitet – en faktor som ofta setts som en grundläggande förutsättning för ekonomisk tillväxt – påverkas av extrema väderhändelser. Hur påverkar till exempel ett mer extremt klimat, med effekter som torka och översvämningar, förekomsten av politiska regimskiften, och i vilka politiska system påverkas ledarskapsskiften av väderchocker?, säger Pelle Ahlerup.

De övriga forskarna är miljöekonom Thomas Sterner, Martin Sjöstedt (huvudsökande), Sverker Jagers och Aksel Sundström vid Statsvetenskapliga institutionen, samt Deliang Chen, Institutionen för geovetenskaper. Projektet pågår 2017-2020.