Bild
Ilustration på journalisterna Maria Ressa och Dmitrij Muratov.
Mottagarna av Nobels Fredspris 2021: Journalisterna Maria Ressa och Dmitrij Muratov.
Foto: Foto: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
Länkstig

Representanter för en global rörelse av pressfrihetskämpar

Publicerad

Journalisterna Dmitrij Muratov och Maria Ressa tilldelas Nobels fredspris 2021. Det är två värdiga pristagare som representerar många andra journalister och pressfrihetskämpar runt om i världen, säger Johan Karlsson Schaffer, som forskar och undervisar om mänskliga rättigheter vid institutionen för globala studier, Göteborgs universitet.

Dmitrij Muratov är chefredaktör för ryska oberoende tidningen Novaja Gazeta, där Anna Politkovskaja arbetade när hon mördades år 2006. Maria Ressa är grundare av nyhetssajten Rappler och en av den filippinske presidenten Rordrigo Duertes skarpaste kritiker.

Enligt Johan Karlsson Schaffer bidrar priset till att fästa fokus på pressfrihetsfrågor i en tid när hoten mot den fria journalistiken ökar.

– I de flesta delar av världen har mediefriheten gått tillbaka på senare år. Journalister, redaktörer och medieägare hotas, trakasseras, attackeras och dödas – ofta utan att de skyldiga ställs till svars, och regeringar hör ofta till de värsta förövarna, säger han.

Mediesektorn kontrolleras också på mer indirekta sätt, till exempel genom begränsningar i yttrandefriheten i lag, att oberoende medier går miste om annonsintäkter eller bidrag från statliga myndigheter och företag, eller att licenser, ackrediteringar och frekvenser bara tilldelas medier och journalister som är lojala mot makten. På senare år har många regeringar blockerat internet eller sociala medier för att hindra journalister att rapportera och medborgare att informera sig.

– Men det finns också många exempel på hur journalister, medier och pressfrihetsgrupper oförtrutet arbetar för att bromsa den negativa utvecklingen, för att utmana regeringarnas inskränkningar av pressfriheten och för att fortsätta sin oberoende granskning av makten. Muratov och Ressa är på så sätt representanter för en global rörelse för rätten till oberoende journalistik, säger Johan Karlsson Schaffer.

Pressfriheten, yttrandefriheten och informationsfriheten är också är viktiga förutsättningar för många andra rättigheter, för demokrati och rättsstat. Oberoende medier som granskar makten utgör en förutsättning för ett fritt och öppet samhälle.

– Det finns också forskning som tyder på att pressfrihet minskar risken för att konflikter mellan stater ska leda till krig. På så sätt är det här en pristilldelning väl i linje med Nobels testamentes skrivelser om att ”göra mänskligheten den största nytta” och ”verka för folkens förbrödrande”, säger Johan Karlsson Schaffer.

Mer information

Johan Karlsson Schaffer är lektor i freds- och utvecklingsforskning och docent i statsvetenskap. Han forskar och undervisar om mänskliga rättigheter och har i många år varit engagerad i pressfrihetsfrågor.

Läs mer om pristagarna och Nobels fredspris här: www.nobelpeaceprize.org/no/