Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Prisbelönt forskarposter om mobilt språkstöd för nyanlända

Tre frågor till Nataliya Berbyuk Lindström som (tillsammans med Sylvana Sofkova Hashemi) nyligen vann The Sebastian Rahtz prize för forskningspostern Employment Integration with Mobiles: Developing mobile solutions for language and intercultural communication training for migrants in Sweden vid universitet i Oxfords sommarskola Digital Humanities.

Tre frågor till Nataliya Berbyuk Lindström som (tillsammans med Sylvana Sofkova Hashemi) nyligen vann The Sebastian Rahtz prize för forskningspostern Employment Integration with Mobiles: Developing mobile solutions for language and intercultural communication training for migrants in Sweden vid universitet i Oxfords sommarskola Digital Humanities.


Vad ville ni beskriva och visa med hjälp av postern?
Vår tanke var att presentera projektet ”Integration med mobilen” som handlar om att utveckla mobilt stöd för människor som kommer till Sverige. Mer specifikt ville vi beskriva våra idéer om hur man kan utveckla stöd för människor med professionell bakgrund och då framförallt utländska läkare och annan sjukvårdspersonal. Det finns idag många appar för att lära sig språket med mobilen, men för att de ska fungera måste de matchas med de behov som människor har, och ett av det största behovet som nyanlända har är att hitta sysselsättning. Därför gjorde vi en så kallad ”roadmap till employment” – alltså vilka steg du behöver ta för att få din legitimation och börja jobba. Vissa steg beskrivs på svenska, och därigenom lär man sig också språket. Många appar är allmänna till sin karaktär men vi ville fokusera på det specifika språket man behöver kunna som läkare.

Nataliya Berbyuk Lindström till vänster vid prisutdelningen. Foto: Oxford university


Vad är svårast när man gör en forskningsposter?

Utmaningen är att presentera projektet för människor som inte jobbar med integrationsfrågor, och som kommer från andra länder och från andra discipliner. Vi satt tillsammans på kvällarna med mycket kaffe och gick igenom alla studier inom projektet och tittade på vad vi tidigare kommit fram till. Vår målsättning var att lyfta fram det viktigaste, fokusera på huvudsakligen en aspekt och strunta i resten. Tanken är att folk ska förstå och komma ihåg projektet, även om man har en väldigt begränsad tid att presentera postern. Vi fokuserade på lite text och lagom med grafik och gjorde en konkret presentation som alla kunde förstå och ta till sig.


Hur upplevde du sommarskolan i Oxford?

Jätteroligt, men mycket intensiv tid. Jag fick ett stipendium av Riksbankens jubileumsfond för att kunna delta och de fem dagarna innehöll olika program, workshops och gemensamma föreläsningar.


FAKTA:

Nataliya Berbyuk Lindström är universitetslektor vid institutionen för tillämpad IT
Sylvana Sofkova Hashemi är docent vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession
• Forskningsprojektet Integration med mobilen riktar sig till det stora antalet arabisktalande nyanlända i Sverige. Projektet syftar till att utveckla mobila stöd för språkutveckling och interkulturell kommunikation för nyanlända så att de på ett mer individanpassad och tidseffektivt sätt blir integrerade i det svenska samhället. Målet är även att förbättra den pedagogiska kopplingen för att uppnå den läreffekt som idag saknas i mobila applikationer.