Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Positiv utvärdering av Gothenburg Research Institute

Publicerad

Under 2017 genomgick Gothenburg Research Institute en utvärdering. De externa utvärderarnas rapport kom i mars och bedömningen är att institutet bedriver forskning med hög samhällsrelevans och har mycket god kapacitet att attrahera extern forskningsfinansiering.


Utvärderarna berömmer också våra goda relationer till näringsliv och offentlig sektor. Den SWOT-analys som gjordes av institutet lyfts också fram som en god sammanfattning av institutets situation, där vårt tvärvetenskapliga arbetssätt är en styrka. GRI är också ett starkt varumärke som är internationellt erkänt. Utvärderarna pekar också på utmaningar i form av generationsväxling och mer stabil finansiering.

– Vi är glada och stolta över vår forskning och det internationella gehör som den får. Utvärderingen är ett kvitto på att vi har välutvecklade och framåtriktade former för tvärvetenskaplig forskning. Det är ett stort och svårt arbete att göra en sådan här genomlysning, men vi är tacksamma för att den gjorts och gläds åt det positiva utfallet, säger professor Ulla Eriksson-Zetterquist, föreståndare för Gothenburg Research Institute.