Bild
äldre människa
Som ett led i den pågående digitaliseringen av offentlig verksamhet har Trelleborgs kommun låtit digitalisera delar av sitt arbete riktat mot ekonomiskt bistånd.
Foto: Gerd Altmann
Länkstig

Politiker och tjänstemän kluvna till robotar i socialtjänsten

Initiativet i Trelleborg att låta robotar besluta om försörjningsstöd upplevs ge snabbare service, ökad fokus på medborgaren och större effektivitet. Samtidigt är det en känslig fråga då den sökande är i en sårbar position och det finns vissa brister i transparens kring vem som tar besluten, visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Bild
Agneta Ranerup
Agneta Ranerup är professor i informatik.
Foto: Johan Wingborg

Som ett led i den pågående digitaliseringen av offentlig verksamhet har Trelleborgs kommun låtit digitalisera delar av sitt arbete riktat mot ekonomiskt bistånd, inom ramen för den så kallade Trelleborgsmodellen, genom att införa en handläggarrobot. Roboten är ett slags programvara som hämtar uppgifter från olika myndigheter, register samt den sökande och sedan räknar ut om den senare har rätt till försörjningsstöd.

Ansökningar kan behandlas dygnet runt

Agneta Ranerup, professor i informatik, har intervjuat lokala politiker från både Moderaterna och Socialdemokraterna, ledande tjänstemän från arbetsmarknadsnämnden, handläggare samt läst och granskat rapporter i ämnet. I en nyligen presenterad studie diskuterar hon vilka värden de intervjuade ger uttryck för i relation till det automatiserade beslutsfattandet.

– Genom att digitalisera socialtjänsten är upplevelsen å ena sidan att service och effektivitet har ökat. Tiden från ansökan till beslut har kortats ned väsentligt och nu får de sökande svar inom cirka 1–2 dagar jämfört med cirka 7–8 dagar som tidigare, samtidigt som ansökningar kan behandlas dygnet runt istället för bara under kontorstid.

– Å andra sidan kan det upplevas som att processen brister i transparens gentemot medborgaren då vissa detaljer i det automatiserade förloppet kan vara svåra att förstå, säger Agneta Ranerup.

Handläggarrobotar i svenska kommuner

Användningen av en handläggarrobot är på gång att införas i flera svenska kommuner. Tanken är att få fler människor ut i jobb, samtidigt som socionomer och socialsekreterare avlastas från många och tidskrävande arbetsuppgifter. Projektet har dock stött på kritik i flera kommuner, bland annat i Kungsbacka där flera tjänstemän sagt upp sig i protest mot införandet av Trelleborgsmodellen.

– Detta visar på den komplexitet som finns vid införandet av automatiserat beslutsfattande som i Trelleborgsmodellen. I intervjuerna har flera personer uttryckt en motsättning där värdet av effektiviteten står i kontrast till oönskade förändringar i arbetsuppgifterna. Samtidigt förstår de flesta poängen med en strömlinjeformad och digitaliserad process för att skyndsamt hjälpa de människor som befinner sig i en tuff situation, säger Agneta Ranerup.

Studie: Value positions viewed through the lens of automated decision-making: The case of social services