Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Personcentrerad vård nu cementerat som begrepp i svenska medier

Personcentrerad vård är nu det mest använda av en mängd liknande begrepp relaterade till patientmakt och patientdelaktighet.

Detta enligt en nypublicerad artikel i Socialmedicinsk tidskrift, som beskriver en studie av hur ofta dessa begrepp har använts i svensk tryckt press mellan åren 2009 och 2016, baserat på antalet träffar utifrån sökningar i Mediearkivet/Retriever.

Första gången ”personcentrerad vård” omskrevs i dessa medier var 2009, då det nämndes ett fåtal gånger. Sedan dess har dess användande ökat stadigt, och uttrycket har i det närmaste trängt undan andra relaterade begrepp som patientcentrerad vård, brukaren i centrum och individualiserad vård.

Studien noterar också att förekomsten av "personcentrerad vård" och andra begrepp som beskriver den enskildes möjlighet att som patient vara delaktig och ses som en individ har ökat generellt under samma tidsperiod i olika medier. Detta bör leda till och/eller vara en reflektion av att detta är ett ämne som ses som viktigt av svenska folket, något som även de två senaste SOM-undersökningarna visar (läs mer om SOM-undersökningarnas resultat här).

Ann-Sofie Magnusson, forskare vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin/Göteborgs universitet genomförde studien. Läs mer om henne här.

Länk till artikeln ”Personcentrerad vård på mediernas dagordning”